Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6253
Title: Küresel mekanizma içeren kanca tahrik mekanizmalarının tasarımı
Other Titles: Design of the rapier drive mechanisms which contain spherical mechanism
Authors: Eren, Recep
Ertürk, Mesrur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Küresel mekanizma
Açısal ivme
Kancalı dokuma makinesi
Atkı atma
Kanca tahrik mekanizması
Atkı ipliği
Atkı gerginliği
Yer değiştirme (yol)
Hız
İvme
Açısal hız
Weft tension
Angular acceleration
Spherical mechanism
Rapier weaving machine (rapier loom)
Weft (filling) yarn
Rpier drive mechanism
Weft insertion
Displacement
Velocity
Acceleration
Angular velocity
Issue Date: 26-Jun-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, M. (2000). Küresel mekanizma içeren kanca tahrik mekanizmalarının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada küresel mekanizma içeren kanca tahrik mekanizmalarının tasarımı amaçlanmıştır. Kancalı dokuma makinelerinde atkı ipliğinin mümkün olan en az zorlanmayla kaydının sağlanması iplik kopuşlarını azaltır ve tezgah randımanını yükseltir. Bu yüzden atkı ipliğine gelen yükü azaltmak için kanca hareket eğrisinin optimum hale getirilmesine çalışılmaktadır. Günümüzde bu amaçla değişik tasarımlarda kanca tahrik mekanizmaları kullanılmaktadır. Küresel mekanizma içeren kanca tahrik mekanizmaları bu mekanizmalardan biridir ve bugün değişik dokuma makinesi üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında kancalı atkı atma sistemi hakkında bilgi verilmiş ve atkı ipliğinin hareket yolu üzerindeki elemanlar incelenmiştir. İkinci kısımda önce mekanizmanın prensip şeması oluşturulmuş, ardından nümerik ve analitik yöntemlerle analizi yapılmıştır. Son kısımda mekanizma boyutlarının tasarımı için metot belirlenmiş, hesaplamalar için bir bilgisayar programı yazılmış ve tasarım bulguları grafikler halinde verilmiştir.
In this work, it is aimed to design of the rapier drive mechanisms which contain spherical mechanisms. Insertion of the weft yarn with a tension as low as possible on rapier looms reduces the weft breaks and improves loom efficiency. Hence, it's endeavored to optimise rapier movement to reduce loads on weft yarn. Nowadays, the rapier drive mechanisms with different designs are in use. One of them is rapier drive mechanisms which contain spherical mechanisms and today it is used by different loom manufacturers. In the first section of the work, an information is given about weft insertion system by rapier principle and devices on the weft yarn path are examined. In the second section, at first a principal scheme of the rapier drive mechanisms which contain spherical mechanism is drawn and then analysed by both numerical and analytical methods. In the last section, a method is developed to determine the dimensions of the mechanism. A computer program is developed for calculations and results are demonstrated with graphics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6253
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095206.pdf5.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons