Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6248
Title: Kalite fonksiyonu yayılmasının incelenmesi
Other Titles: The Study of quality function deployment
Authors: Güllü, Emin
Uysal, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite evi
Ürün geliştirme prosesi
Kalite yayılım tablosu
Kalite fonksiyon yayılımı
The house of quality
Product development process
Quality deployment table
Quality function deployment
Issue Date: 22-May-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, F. (2000). Kalite fonksiyonu yayılmasının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel yeniliklere ayak uydurmaya çalışmak, üretim veya servis sektöründeki kuruluşlar için her geçen gün daha da bir zorunluluk haline gelmektedir. Herhangi bir üretim şirketi, bu rekabetçi ortamda kalabilmek için her geçen gün yeni yeni yaklaşımlar denenmekte ve başarılı bulunanlar uygulamaya konulmaktadır. Bu konuda günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan yaklaşımlardan birisi Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment = QFD) dir. Bu çalışmada, günümüzde rekabet üstünlüğü sağlamada en etkin araçlardan olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu yaklaşımın esastan ortaya konulduktan sonra bunu diğer yaklaşımlardan ayıran temel özellikler vurgulanmıştır ve QFD' ye dayalı ürün geliştirme prosesi incelenmiştir. Kalitenin evi ve Kalite tablolarını oluşturma aşamaları detaylı olarak incelenmiştir. Son olarak bu metod' un ülkemiz şartlanndalri uygulanırlığı tartışılmış ve müşteri isteklerinin önceliklendirilmesi bir kalite fonksiyon yayılımı projesi ile sağlanmıştır.
Nowadays, for the companies in manufacturing or service market, it is nearly getting necessary to adopt fast growing industrial developments. Day by day, to be able to stay in that competitive market, those companies try new approaches and put the successful ones into application. Today, one of the widely used approaches is QFD. In this study, QFD, which is one of the most efficient tools to get more competent is explained detailed. After basics of QFD approach is presented, differences with other approaches are shown. Product development process based on QFD is investigated in detail. Steps of creating House of Quality and Quality Tables are also investigated in detail. At last, applicability of QFD approach is discussed in conditions of our country and establishing priorities to customer demands is accomplished by a Quality Function Deployment project.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6248
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095207.pdf
  Until 2099-12-31
4.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons