Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCoşkun, Necdet-
dc.contributor.authorBerber, Sibel-
dc.date.accessioned2020-01-16T10:37:30Z-
dc.date.available2020-01-16T10:37:30Z-
dc.date.issued2000-04-05-
dc.identifier.citationBerber, S. (2000). Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6247-
dc.description.abstractBu çalışmada çeşitli oksimlerin sentezleri ve bunların bazı geçiş metalleriyle oluşturdukları kompleksler incelenmiştir. Bazı amidoksimler ve a-dialkilamino asetofenon oksimler ve bunların bakır ve nikel kompleksleri sentezlenmiştir. Amidoksimler, piridin-2-Wdroksarnik asid klorürün karşılık gelen pirimer aminlerle reaksiyonundan elde edilmişlerdir, a- Piperidinoasetofenon ve a-dietilaminoasetofenon oksimler, fenasil bromür oksimin karşılık gelen sekonder aminlerle reaksiyonundan elde edilmiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksinin dimetil asetilendikarboksilat ve fenil izosiyanat ile reaksiyonlan sırasıyla incelenmiştir. Kompleksin DMAD ile reaksiyonu dialkilaminometilenoxi-l,4-butendioatm oluşumuna yol açmıştır. Aril izosiyanatların aym kompleks ile reaksiyonlan beklenen 1,3 -dipolar halka katılma ürünlerini vermemiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksi ile fenil izosiyanatdan elde edilen bileşik kesin olmamakla birlikte belirlenmiştir. Diğer tüm bileşiklerin yapılan analitik ve İR ve İH NMR gibi spektroskopik metodlarla saptanmıştır.tr_TR
dc.format.extentII, 51 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGeçiş metalleritr_TR
dc.subjectOksimlertr_TR
dc.subjectTransition metalsen_US
dc.subjectKomplekslertr_TR
dc.subjectComplexesen_US
dc.subjectOximesen_US
dc.titleÇeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the complexes of some oximes with transition metalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095201.pdf
  Until 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons