Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6247
Başlık: Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the complexes of some oximes with transition metals
Yazarlar: Coşkun, Necdet
Berber, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Geçiş metalleri
Oksimler
Transition metals
Kompleksler
Complexes
Oximes
Yayın Tarihi: 5-Nis-2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Berber, S. (2000). Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada çeşitli oksimlerin sentezleri ve bunların bazı geçiş metalleriyle oluşturdukları kompleksler incelenmiştir. Bazı amidoksimler ve a-dialkilamino asetofenon oksimler ve bunların bakır ve nikel kompleksleri sentezlenmiştir. Amidoksimler, piridin-2-Wdroksarnik asid klorürün karşılık gelen pirimer aminlerle reaksiyonundan elde edilmişlerdir, a- Piperidinoasetofenon ve a-dietilaminoasetofenon oksimler, fenasil bromür oksimin karşılık gelen sekonder aminlerle reaksiyonundan elde edilmiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksinin dimetil asetilendikarboksilat ve fenil izosiyanat ile reaksiyonlan sırasıyla incelenmiştir. Kompleksin DMAD ile reaksiyonu dialkilaminometilenoxi-l,4-butendioatm oluşumuna yol açmıştır. Aril izosiyanatların aym kompleks ile reaksiyonlan beklenen 1,3 -dipolar halka katılma ürünlerini vermemiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksi ile fenil izosiyanatdan elde edilen bileşik kesin olmamakla birlikte belirlenmiştir. Diğer tüm bileşiklerin yapılan analitik ve İR ve İH NMR gibi spektroskopik metodlarla saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6247
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095201.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons