Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6247
Title: Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the complexes of some oximes with transition metals
Authors: Coşkun, Necdet
Berber, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Geçiş metalleri
Oksimler
Transition metals
Kompleksler
Complexes
Oximes
Issue Date: 5-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berber, S. (2000). Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeşitli oksimlerin sentezleri ve bunların bazı geçiş metalleriyle oluşturdukları kompleksler incelenmiştir. Bazı amidoksimler ve a-dialkilamino asetofenon oksimler ve bunların bakır ve nikel kompleksleri sentezlenmiştir. Amidoksimler, piridin-2-Wdroksarnik asid klorürün karşılık gelen pirimer aminlerle reaksiyonundan elde edilmişlerdir, a- Piperidinoasetofenon ve a-dietilaminoasetofenon oksimler, fenasil bromür oksimin karşılık gelen sekonder aminlerle reaksiyonundan elde edilmiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksinin dimetil asetilendikarboksilat ve fenil izosiyanat ile reaksiyonlan sırasıyla incelenmiştir. Kompleksin DMAD ile reaksiyonu dialkilaminometilenoxi-l,4-butendioatm oluşumuna yol açmıştır. Aril izosiyanatların aym kompleks ile reaksiyonlan beklenen 1,3 -dipolar halka katılma ürünlerini vermemiştir. a-Dietilaminoasetofenon oksimin bakır kompleksi ile fenil izosiyanatdan elde edilen bileşik kesin olmamakla birlikte belirlenmiştir. Diğer tüm bileşiklerin yapılan analitik ve İR ve İH NMR gibi spektroskopik metodlarla saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6247
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095201.pdf
  Until 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons