Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6240
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşoğlu, Fikri-
dc.contributor.authorŞenel, Yasemin-
dc.date.accessioned2020-01-16T10:18:20Z-
dc.date.available2020-01-16T10:18:20Z-
dc.date.issued2000-01-17-
dc.identifier.citationŞenel, Y. (2000). Gıda işletmelerinde kullanılan bazı dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6240-
dc.description.abstractBu çalışmada gıda sanayii açısından büyük önem taşıyan ve son yıllarda kullanımı gittikçe artan dezenfektanların, dezenfektan konsantrasyonuna ve uygulama süresine bağlı olarak mikroorganizmalar üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Materyal olarak, kimyasal bileşimleri farklı üç dezenfektan ve kontrol grubu olarak da fenol kullamlmıştır. Kullanılan dezenfektanlar klor bazlı, quarterner amonyum (QAC) bazlı ve alkol bazlıdır. Kullanılan mikroorganizmalar ise Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes ve Bacillus cereus'tuv. Klor bazh, QAC bazlı dezenfektanlar ve fenol için %0.5, %1, %1.5 ve %2 konsantrasyonu kullanılmış alkol bazlı dezenfektan direkt olarak uygulanmıştır. Uygulama belirli aralıklarla ve en çok 60 dakikaca kadar yapılmıştır. Araştırma sonucunda dezenfektan etkisinin konsantrasyona ve zamana bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Dezenfektanlara en duyarlı mikroorganizmaların Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis olduğu gözlenirken en dayanıklı mikroorganizma Bacillus cereus olarak saptanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda en etkili dezenfektanın, alkol bazlı olduğu ve bunu sırasıyla klor bazlı ve QAC bazlı dezenfektanların takip ettiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn recent years food industry has focused on using of disinfectants. Therefore, it was aimed to determine the effect of disinfectants on microorganisms with reference to disinfectant concentration and application period. As material, chemically different three disinfectant andjphenol, as control, was used. The disinfectants consisted of chloride, quarterner ammonium compounds and alcohol. The microorganisms used were Escherichia coli^ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterobocter aerogenes and Bacillus cereus. For disinfectants consisted of chloride, QAC and phenol were used as 0.5%, 1%, 1.5% and 2%, concentrations whereas alcohol was used directly. Disinfectants applied at predetermined intervals and for maximum period of 60 minutes. It was determined that the effect of disinfectant varied accordance to concentration and application time. The most sensitive microorganisms were Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis, whilst Bacillus cereus was found to be durable. As a result of this study, it was determined that disinfectant was consisted of alcohol and respectively chloride and QAC.en_US
dc.description.sponsorshipUludağ Üniversitesi Araştırma Fonutr_TR
dc.format.extentIV, 48 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDezenfektantr_TR
dc.subjectMikroorganizmatr_TR
dc.subjectDisinfectanten_US
dc.subjectMicroorganismen_US
dc.titleGıda işletmelerinde kullanılan bazı dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe Effects of some disinfectants used at food industries on microorganismsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095203.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons