Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6238
Başlık: Balıkesir ili zeytinliklerinde görülen zararlılar üzerine araştırmalar
Diğer Başlıklar: Research on the pests in olive groving areas that has observed in Balıkesir province
Yazarlar: Sekendiz, Orhan A.
Tuğcu, Esra Balıbek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Anabilim Dalı (Biyoloji Eğitimi).
Anahtar kelimeler: Balıkesir
Entomoloji
Eş kanatlılar
Heteroptera
Kın kanatlılar
Zararlı böcekler
Zeytin
İki kanatlılar
Entomology
Plantlice
Beetles
Insect pests
Olive
Flies
Yayın Tarihi: 2-Nis-1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Tuğcu, E. B. (1993). Balıkesir ili zeytinliklerinde görülen zararlılar üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Balıkesir İli Zeytinlilerinde Görülen Zararlılar Üzerine Araştarmalar" Balıkesir îlinde zeytin ağaçlarında zararlı olan böceklerin tanınmaları, yayılışları ve zararlarını belirlemek amacı ile çalışmalarımız 1990-1992 yılları arasında sürdürülmüştür. Bu nedenle Balıkesir'in 5 farklı bölgesinde (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran) 4 örnekleme noktası seçilmiş ve çalışmalarımız bu bölgelerde yapılmıştır. Toplanan böcekler Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Entomoloji ve Zirai Zooloji bölümünde teşhis edilmiştir. Çalışmalarımız sırasında 5 takıma ait 12 familyaya bağlı, 13 tür tesbit edilmiştir. Umuyoruz ki bu çalışma geleneksel zeytinciliğin geliştirilmesi ve geleceği açısından yararlı olacaktır.
Researches on the pests in olive graving areas that has observed in Balıkesir province" The purpose of this study which was made beetween the years 1990- 1992 at Balıkesir province is to determine, distrubition and damage of the pests on olive trees. For this reason, at 5 different areas of Balıkesir (Ayvalık, Burha niye, Edremit, Gömeç and Havran) 4 sampling points have been chosen and our studies were made in these areas. The collected pests were identified at the University of Ege, Agricul ture Faculty, Department of Entomology. During our study time, we identified 13 species which belong to 12 families of 5 orders were established. We hope this study will be helpfull, for the development of national ol ive groving and its futures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6238
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
028296.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons