Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6238
Title: Balıkesir ili zeytinliklerinde görülen zararlılar üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on the pests in olive groving areas that has observed in Balıkesir province
Authors: Sekendiz, Orhan A.
Tuğcu, Esra Balıbek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilimleri Anabilim Dalı (Biyoloji Eğitimi).
Keywords: Balıkesir
Entomoloji
Eş kanatlılar
Heteroptera
Kın kanatlılar
Zararlı böcekler
Zeytin
İki kanatlılar
Entomology
Plantlice
Beetles
Insect pests
Olive
Flies
Issue Date: 2-Apr-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuğcu, E. B. (1993). Balıkesir ili zeytinliklerinde görülen zararlılar üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Balıkesir İli Zeytinlilerinde Görülen Zararlılar Üzerine Araştarmalar" Balıkesir îlinde zeytin ağaçlarında zararlı olan böceklerin tanınmaları, yayılışları ve zararlarını belirlemek amacı ile çalışmalarımız 1990-1992 yılları arasında sürdürülmüştür. Bu nedenle Balıkesir'in 5 farklı bölgesinde (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran) 4 örnekleme noktası seçilmiş ve çalışmalarımız bu bölgelerde yapılmıştır. Toplanan böcekler Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Entomoloji ve Zirai Zooloji bölümünde teşhis edilmiştir. Çalışmalarımız sırasında 5 takıma ait 12 familyaya bağlı, 13 tür tesbit edilmiştir. Umuyoruz ki bu çalışma geleneksel zeytinciliğin geliştirilmesi ve geleceği açısından yararlı olacaktır.
Researches on the pests in olive graving areas that has observed in Balıkesir province" The purpose of this study which was made beetween the years 1990- 1992 at Balıkesir province is to determine, distrubition and damage of the pests on olive trees. For this reason, at 5 different areas of Balıkesir (Ayvalık, Burha niye, Edremit, Gömeç and Havran) 4 sampling points have been chosen and our studies were made in these areas. The collected pests were identified at the University of Ege, Agricul ture Faculty, Department of Entomology. During our study time, we identified 13 species which belong to 12 families of 5 orders were established. We hope this study will be helpfull, for the development of national ol ive groving and its futures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6238
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028296.pdf
  Until 2099-12-31
4.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons