Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6237
Title: Mikrodalga ışınımının sıçan karaciğer ve böbrek dokularının preparasyonunda kullanımı
Other Titles: Use of microwave irradiation for tissue preparation of rat liver and kidney
Authors: Noyan, Semiha
Temel, Şehime G.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrodalga fırın
1,1,1 trikloroetan
Doku preparasyonu
Microwave oven
1,1,1 trichloroethane
Tissue preparation
Issue Date: 1-Nov-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temel, Ş. G. (2002). Mikrodalga ışınımının sıçan karaciğer ve böbrek dokularının preparasyonunda kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Histopatoloji laboratuvarlarında parafin kesit preparasyonunda ilk basamak olan fiksasyon ve bunu izleyen doku takibi, gömme ve boyama aşamalarının süresi; kullanılan tekniğe göre değişmektedir. Herhangi bir yardımcı teknik kullanılmadan bu işlemler oda sıcaklığında gerçekleştirildiği takdirde; 1-4 günde dokular ancak gömme safhasına getirilebilmektedir. Sıcaklığın kimyasal reaksiyonları arttırıcı etkisinden yararlanmak düşüncesiyle histopatoloji laboratuvarlarında preparasyonun değişik aşamalarında; düdüklü tencere, etüv ve son yıllarda mikrodalga fırınlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada; fiksasyondan boyamaya kadar tüm aşamaların mikrodalga fırında yapılması amaçlandı. Bu amaçla sıçanlardan alınan karaciğer parçalan nötral formalinde, böbrek parçalan ise % 10 formalinde mikrodalga ışınımı ile fikse edildi. Sonrasında gelen doku takibi aşamalan da mikrodalga fırında gerçekleştirildi. Ancak rutin işlemlerden farklı olarak, saydamlaştıncı ajan ksilol yerine yanıcı özelliği olmadığı için mikrodalga fırında güvenle kullanılabilen 1,1,1 trikloroetan kullanıldı. Parafine gömülen dokulardan alman kesitlere mikrodalga ışınımı yardımı ile hematoksilen ve eozin boyaması uygulandı. Elde edilen preparatlar, oda sıcaklığında yapılan konvansiyonel (ksilol kullanılan) ve 1,1,1 trikloroetan grubu ile karşılaştırıldığında yapısal korunma ve boyanma kalitesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Mikrodalga fırında gerçekleştirilen işlemlerin tümü yaklaşık olarak 2 saat 10 dakikada tamamlandı. Rutin patoloji laboratuvarlarında uygulanan parafin blok işlemlerinin yaklaşık olarak 24 saatte tamamlandığı göz önünde tutulursa; tanısal kriterler ve tedavi süreci açısından önemli olabilecek durumlarda, anlamlı bir zaman kazancı sağladığı için; mikrodalga-yardımlı preparasyon tekniğinin alternatif olarak kullanılabileceği düşünüldü.
In histopathology laboratories the time required for fixation, which is the first step in preparing paraffin sections and the following tissue processing and staining steps changes depending on the techniques that are used. In case these steps were to be carried out at room temperature without using any associated technique; it would take 1 to 4 days to bring the tissues only to the embedding stage. In spite of the thought that the usage of the acceleration effect of the heat in chemical reactions, pressure cookers, conventional and more recently microwave ovens have been used at different stages of tissue preparation in histopathology laboratories. In this study we aimed to do all steps of tissue preparation, from fixation to staining in microwave oven. For this purpose, rat liver and kidney pieces were fixed in neutral and 10% formalin respectively, in microwave oven. Later on, the tissue processing steps were carried out in microwave oven. However, differing from the routine procedures, 1,1, 1 trichloroethane was used as the clearing reagent instead of xylene, since the former is not inflammable and for this reason can be used safely in microwave oven. Then the sections which were embedded in paraffin, were stained with haematoxyline-eosin (H- E) with the aid of microwave irradiation. No statistically significant difference in the morphology and staining quality were detected when the microwave-assisted experimental sections were compared to the, conventional (xylene) and 1, 1, 1 trichloroethane group of sections at room temperature. All the steps of procedures of tissue preparation in microwave oven were completed approximately in 2 hours and 10 minutes. Since it would take approximately 24 hours for preparing paraffin blocks in routine pathology laboratories, it is suggested that the microwave-assisted technique could be used to decrease the time required, especially in some situations which would be important for pathological diagnosis and the treatment period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6237
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118262.pdf
  Until 2099-12-31
23.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons