Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6231
Title: Araç koltuk bağlantılarının benzetim destekli optimum tasarımı
Other Titles: Simulation based optimum design of vehicle seats
Authors: Öztürk, Ferruh
Şendeniz, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Araç koltuk tasarımı ve imalatı
Koltuk bağlantı elemanları
Explicit analiz
Topoloji optimizasyonu
Topografya optimizasyonu
ECE-R14
Vehicle seat design and manufacturing
Seat pedestal
Explicit analysis
Topology optimization
Topography optimization
Issue Date: 7-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şendeniz, G. (2013). Araç koltuk bağlantılarının benzetim destekli optimum tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv endüstrisinde parça ve sistem tedarikçisi olarak yer alan firmaların yenilikçi tasarım için yapacakları tasarım ve optimizasyon çalışmaları önümüzdeki yıllarda sektörde ki konumlarını belirleyecektir. Bu çalışmada, ECE-R14 çekme testi esas alınarak üç tip ayağın çekme testi simülasyonları yapılmıştır ve bu üç tip içerisinden en uygun maliyeti olan üretim yöntemi seçilmiştir. Topoloji optimizasyonu yapılarak minimum ağırlıkta ayak tasarlanmıştır. Elde edilen tasarım simülasyon ve gerçek test ile de doğrulanmıştır. Ardından topografya optimizasyonu yapılmıştır. Bu optimizasyon çalışması ile mukavemetli bir ayak tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu tasarım sadece simülasyonlar ile doğrulanmıştır. Tez sonucunda firmanın yeni projelerinde kullanması adına 2 tip ayak dizayn edilmiştir.
In the coming years , the firms that are involved in the automotive industry as supplier of parts and system will do design and optimization studies for innovative design and these studies will determine their position in the sector. In this thesis, three types of pedestal were performed with ECE-R14 analysis and which is the cheapest method of production has been selected. Topology optimization obtained as a result of minimum weight pedestal. The results confirmed with simulations and real tests. After performed the topography optimization. This optimization have been obtained as a result of strong pedestal. This pedestal confirmed with only simulations. Consequently of thesis the company have 2 types of pedestal and the company will use in new projects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6231
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343137.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons