Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6231
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Ferruh-
dc.contributor.authorŞendeniz, Gökhan-
dc.date.accessioned2020-01-16T08:05:27Z-
dc.date.available2020-01-16T08:05:27Z-
dc.date.issued2013-06-07-
dc.identifier.citationŞendeniz, G. (2013). Araç koltuk bağlantılarının benzetim destekli optimum tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6231-
dc.description.abstractOtomotiv endüstrisinde parça ve sistem tedarikçisi olarak yer alan firmaların yenilikçi tasarım için yapacakları tasarım ve optimizasyon çalışmaları önümüzdeki yıllarda sektörde ki konumlarını belirleyecektir. Bu çalışmada, ECE-R14 çekme testi esas alınarak üç tip ayağın çekme testi simülasyonları yapılmıştır ve bu üç tip içerisinden en uygun maliyeti olan üretim yöntemi seçilmiştir. Topoloji optimizasyonu yapılarak minimum ağırlıkta ayak tasarlanmıştır. Elde edilen tasarım simülasyon ve gerçek test ile de doğrulanmıştır. Ardından topografya optimizasyonu yapılmıştır. Bu optimizasyon çalışması ile mukavemetli bir ayak tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu tasarım sadece simülasyonlar ile doğrulanmıştır. Tez sonucunda firmanın yeni projelerinde kullanması adına 2 tip ayak dizayn edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the coming years , the firms that are involved in the automotive industry as supplier of parts and system will do design and optimization studies for innovative design and these studies will determine their position in the sector. In this thesis, three types of pedestal were performed with ECE-R14 analysis and which is the cheapest method of production has been selected. Topology optimization obtained as a result of minimum weight pedestal. The results confirmed with simulations and real tests. After performed the topography optimization. This optimization have been obtained as a result of strong pedestal. This pedestal confirmed with only simulations. Consequently of thesis the company have 2 types of pedestal and the company will use in new projects.en_US
dc.format.extentX, 60 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAraç koltuk tasarımı ve imalatıtr_TR
dc.subjectKoltuk bağlantı elemanlarıtr_TR
dc.subjectExplicit analiztr_TR
dc.subjectTopoloji optimizasyonutr_TR
dc.subjectTopografya optimizasyonutr_TR
dc.subjectECE-R14tr_TR
dc.subjectVehicle seat design and manufacturingen_US
dc.subjectSeat pedestalen_US
dc.subjectExplicit analysisen_US
dc.subjectTopology optimizationen_US
dc.subjectTopography optimizationen_US
dc.titleAraç koltuk bağlantılarının benzetim destekli optimum tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeSimulation based optimum design of vehicle seatsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343137.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons