Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6221
Başlık: Çocukluk çağı kataraktı ve rehabilitasyonu
Diğer Başlıklar: Childhood cataract and rehabilitation
Yazarlar: Elkhatib, Mohamad
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Katarakt
Rehabilitation
Cataract
Katarakt çıkartılması
Cataract extraction
Rehabilitasyon
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Elkhatib, M. (1999). Çocukluk çağı kataraktı ve rehabilitasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmanın amacı doğumsal, gelişimsel ve travmatik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan çocukluk çağı kataraktlarında uygulanan cerrahi yöntemlerinin ve sonuçlarının retrospektif olarak araştırılmasıdır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1992-1999 tarihleri arasında tedavi edilen 129 gözde cerrahi zamanlama, teknik, rehabilitasyon yöntemi ve ameliyat sonrası bulgular değerlendirilmiştir. Cerrahide çeşitli yöntemler ve görsel rehabilitasyonda kontakt lens ve göziçi lensi uygulanması tartışılmıştır. Cerrahi teknik olarak aspirasyon, arka kapsülotomi ve ön vitrektomi bugün için en uygun yöntem gibi görünmektedir. Göziçi lensi ve kontakt lens rehabilitasyonu arasında görsel sonuç olarak çok büyük farklılık bulunmamasına rağmen, göziçi lensi giderek daha yoğun bir şekilde çocukluk çağı kataraktlarında da yerini almaktadır. Bu yaş grubunda materyal ve tip olarak en ideal göziçi lensinin nasıl olması gerektiği hala ileri araştırma gerektirmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6221
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
088957.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.71 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons