Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6219
Başlık: Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı maliye politikası araçları ve Türkiye 'deki uygulamaları
Diğer Başlıklar: Reducing disparities between the regions of fiscal policy tools and Turkey's applications
Yazarlar: Tatlıoğlu, İsmail
Çakan, Özen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bölgesel dengesizlik
Bölgesel kalkınma
Maliye politikaları
Regional imbalance
Regional development
Fiscal policies
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çakan, Ö. (1997). Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı maliye politikası araçları ve Türkiye 'deki uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6219
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062745.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.72 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons