Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6212
Title: İslâm aile hukuku ve Türk aile hukukunda kadın-erkek eşitliğinin istisnâları
Other Titles: The derogations from female-male equality in Islamic family law and Turkish family law
Authors: Kaya, Ali
Duman, Vildan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Eşitlik
Hak
Adalet
İslam aile hukuku
Türk aile hukuku
Eşitsizlik
Equality
Rights
Equity
Islamic family law
Turkish family law
Inequality
Issue Date: 7-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, V. (2015). İslâm aile hukuku ve Türk aile kukukunda kadın-erkek eşitliğinin istisnâları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Eşitlik kavramına farklı bakış açılarıyla yaklaşan Türk Aile Hukuku ve İslâm Aile Hukuku, bu kavramı kendine özgü ifadelerle açıklamıştır. Türk Aile Hukuku'na göre kadın ve erkek arasındaki eşitlik, mutlak eşitlik olup hiçbir ayırımın yapılmamasını öngörmektedir. İslâm Aile Hukuku ise eşitlikten ziyade adalet prensibi üzerinde durmakta, temel haklarda bütün insanları eşit görürken, yaratılış ve kabiliyetlerdeki farklılıkları da göz ardı etmemektedir. Bazen bu hakkın tesliminde eşitliği bozan unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar, cinsiyet, psikolojik farklılık, sıhhat veya din ayrılığı gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Ortaya çıkan bu engellerde eşitliği bozmak bir eşitsizlik olabilir. Ancak İslâm Aile Hukuku'na göre her eşitsizlik adaletsizlik değildir.
The approach of Turkish Family Law and İslamic Family Law to equality is based on different point of views and they both explain this concept in distinctive ways. According to Turkish Family Law, the equality between woman and man is absolute, foreseeing that no differentiation is made among them. İslamic Family Law emphasis the principle of equity more than equality. However, while seeing all human beings as equal, based on fundamental rights, does not ignore the diversity in their creation and capability. Occasionally, in the acknowledgement of these fundamental rights, elements that disrupt the equality do emerge. These elements may originate from factors like gender, psychological diversity, health, or religious divergence. The disruption of equality by these elements might be an inequality. Nevertheless, according to İslamic Family Law not every inequality is inequity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6212
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427392.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons