Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6208
Başlık: Vergi denetimi ve vergi denetiminde karşılaşılan aksaklıklar ve giderilme yolları
Diğer Başlıklar: Problems encountered in tax auditing and tax auditing and ways of elimination
Yazarlar: Erdem, Metin
Aslan, Hikmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Denetim
Vergi denetimi
Vergiler
Control
Tax audit
Taxes
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aslan, H. (1997). Vergi denetimi ve vergi denetiminde karşılaşılan aksaklıklar ve giderilme yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6208
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062743.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons