Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSıvacılar, Murat-
dc.date.accessioned2020-01-16T07:16:22Z-
dc.date.available2020-01-16T07:16:22Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationSıvacılar, M. (1997). Fibrokistik memede, kist sıvısında ölçülen growth faktörler kanser için belirleyici olabilir mi? (Prospektif klinik çalışma). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6207-
dc.description.abstractBu çalışmada, yaşları 18 ila 45 arasında değişen premenapozal, gross kistik hastalıklı 45 kadın değerlendirildi. Çapları 0.9 cm ile 5 cm arasında bulunan makrokistlerin içindeki sıvı aspire edilip, biyokimyasal ve farmakolojik analize tabi tutularak, insülin-like growth faktör ve potasyum-sodyum düzeyleri ölçüldü. Aynı zamanda kist duvarından ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Hastaların birinde, aynı memede hem makrokist hem de meme kanseri tesbit edildi. 6 hastada ise ailede meme kanseri anamnezi mevcuttu. Diğer hastalarda aile anamnezi saptanamadı. Aynı memede hem makrokist hem de kanser tesbit edilen 1 no'lu hastada ve meme kanseri bakımından aile anamnezi mevcut olan 6 hastada, insülin-like growth hormon değerleri ve potasyum/sodyum oranı, diğer hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. "Gross kistik hastalığı olan kadınların meme kist sıvısında büyüme faktörlerinin düzeyi, meme dokusunda proliferatif stimulusun bir göstergesi olabilir" düşüncesinden yola çıkılarak yapılan bir çalışmada, metaplazi ve hiperplazi gösteren gross kistik hastalıklı kadınlarda, insülin-like growth faktör ve K/Na oranının yüksek çıkması, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.tr_TR
dc.format.extent32 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBüyüme maddeleritr_TR
dc.subjectFibrokistik meme hastalığıtr_TR
dc.subjectNeoplazmlartr_TR
dc.subjectGrowth substancesen_US
dc.subjectFibrocystic breast diseaseen_US
dc.subjectNeoplasmsen_US
dc.titleFibrokistik memede, kist sıvısında ölçülen growth faktörler kanser için belirleyici olabilir mi? (Prospektif klinik çalışma)tr_TR
dc.title.alternativeCan growth factors in cyst fluid be a determinant for cancer in fibrocystic breast? (Prospective clinical study)en_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
059019.pdf
  Until 2099-12-31
6.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons