Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6202
Title: Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen bazı etmenler
Other Titles: Some factors affecting the choice of profession of Education Faculty students
Authors: Dirik, M. Zahit
Abişeva, Şolpan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim Fakülteleri
Meslek seçimi
Öğrenciler
Öğretmenlik
Education Faculties
Vocational choice
Students
Teaching
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abişeva, Ş. (1997). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mesleki seçimini etkileyen bazı faktörleri belirtmektir. Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturanlar Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi), Türk Dili Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği bölümünde 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görmekte olan 1. sınıf öğrencileridir. Öğrencilere bilgi toplama amacı ile bir Bilgi Formu uygulanmıştır. Uygulanan Bilgi Formu mezun oldukları lise, okuduğu bölümün kaçıncı tercihleri olduğu ve şimdi seçiminden memnun olup olmadığı, seçtiği mesleğe karşı ilgileri, yetenekleri, kişiliğine uygun olup olmadığı, meslek seçimine kişisel düzeyde en fazla etkili olan faktör; kişiliğini, yeteneklerini ve ilgilerini belirleyecek araç (kişilik envanteri, ilgi envanteri gibi) uygulanıp uygulanmadığı; umut ve beklentileri; öğretmenlik mesleğinin Türk toplumundaki yerini nasıl algıladıkları; baba ve anne mesleği ve öğrenim durumları, ailelerin ekonomik düzeyleri ile ilgili toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Toplanan bilgiler sayı olarak ifade edilerek, bilgisayar aracılığı ile istatistiksel işlemler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada istatistik analiz için ki-kare (chi-square, x ) testi kullanılmış ve önem düzeyi olarak 0.05 alınmıştır. Eğitim Fakültesi öğrencilerin meslek seçiminde: cinsiyetin, annelerin öğrenim durumunun, babalarının mesleklerinin, orta öğretim kurumlarında almış oldukları rehberlik hizmetinin etkili olduğu bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6202
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062742.pdf
  Until 2099-12-31
2.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons