Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6192
Title: Yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik politikalar (Batı Avrupa ülkeleri örneği)
Other Titles: Policies for Turkish workers abroad (example of Western European countries)
Authors: Alper, Yusuf
Uslu, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Sosyokültürel sorunlar
Socio-cultural problems
Türk işçileri
Turkish workers
Yurt dışı
Abroad
Çalışanlar
Workers
İş gücü göçü
Labour migration
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uslu, R. (1996). Yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik politikalar (Batı Avrupa ülkeleri örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6192
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054138.pdf
  Until 2099-12-31
3.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons