Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErtürk, Halis-
dc.contributor.authorYücel, Rüya Babalık-
dc.date.accessioned2020-01-16T06:42:01Z-
dc.date.available2020-01-16T06:42:01Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationYücel, R. B. (1997). Küçük ölçekli bankalarda kredilendirme süreci ve uygulama örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6190-
dc.description.abstractKüçük ölçekli ticari bankalardaki kredi analizinin ne şekilde yapıldığını inceleyen çalışmamda kredi müşterisi ile bir bankanın karşı karşıya gelmesi durumunda ne tür prosedürlerden geçildiği açıklanmıştır. Küçük ölçekli banka kavramı ile belli konularda ihtisaslaşmış ve şube sayısı yirmi ile elli arasında olan bankalar kastedilmektedir. Birinci bölümde, bir bankanın yapacağı istihbarat sonucunda tüzel kişilere, yasaları, banka kurallarını ve kendi kaynaklarını da gözönünde bulundurarak, teminat karşılığı veya teminatsız olarak para temini veya kefalet vermek şeklinde tanımlayabileceğimiz kredi unsurları, kredi müşterilerinin amaçlan, sınıflandırılması ve müşterilerle yeni ilişkiler kurulması durumunda alınması gereken belgeler hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise kredilendirme süreci ele alınmıştır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesindeki aşamalara tek tek değinilmiş olup bu değerleme sırasında yapılmış olan istihbarat, kredi teklif paketi ve finansal analiz detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kredi talebine uygun kredi türünün ve koşullarının saptanması ile fıyatlandırmayı içeren kredinin yapılandırılması konusu da yine bu bölüm içerisinde yeralmıştır. Üçüncü bölümde de banka tarafından firmaya kredi verilmesi kararına varıldıktan sonra verilen kredinin takip edilmesini içeren kredi yönetimi konusuna değinilmiştir. Firmanın zaman içerisinde riskli duruma gelip gelmediğinin tesbiti ve takibinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de ek olarak gerçek bir finansal analiz örneği sonuçlan ile beraber ortaya konmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the credit analysis done and the procedures to be followed by small commercial banks are described while granting a credit to a customer (firms in this case). Small banks are those with branches reaching a number of twenty to fifty specialized mostly on certain areas. In the first section, general information is given about the types of credits given by commercial banks like cost-credit with or without guarantee, guarantee-letter, counter-guarantee; all given after a through investigation of the customer, customer intentions, customer selection and segregation, documents to be collected from a new customer considering the following circumstances like the bank rules, commercial laws, the bank resources. In the second section, crediting period is explained. The financial analysis the investigations to be done and the investigations to be gathered at this period are explained in detail. The type of credit and its conditions and pricing are also themes of this section. In the third section, the following work of credit given to a firm is examined. The risk of the credit payback period and its following are explained. In the last section, a real financial analysis for a credit operation and its results are added as an example.en_US
dc.format.extentVIII, 117 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBankalartr_TR
dc.subjectKredilertr_TR
dc.subjectBanksen_US
dc.subjectCreditsen_US
dc.titleKüçük ölçekli bankalarda kredilendirme süreci ve uygulama örneğitr_TR
dc.title.alternativeLending process and application example in small-scale banksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062740.pdf
  Until 2099-12-31
5.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons