Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6183
Title: Optik haberleşme sistemlerinde transmisyon ortamının verimliliğini yükseltme yöntemlerinin incelenmesi
Other Titles: Examining the methods of increasing the efficiency of transmission media in optical communication systems
Authors: Oktay, Ali
Güler, Sibel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optik iletişim
Communication systems
Optical communication
Transmission
İletişim sistemleri
İletim
Issue Date: 21-Jan-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, S. (2000). Optik haberleşme sistemlerinde transmisyon ortamının verimliliğini yükseltme yöntemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz haberleşme sistemlerinde artan bir gelişme vardır. Her bir yeni sistemin arkasında ya transmisyon verimini düzeltme yani daha fazla enformasyon göndermek için veri hızını arttırma yada tekrarlayıcılar arasındaki transmisyon mesafesini genişletme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumlar için eğilim, bant genişliğinde ve bundan dolayı artan enformasyon kapasitesinde uygun artışlar öneren yüksek frekansların kullanımıdır. Tez çalışmamda incelemiş olduğum dalgaboyu bölmeli çoğullama aynı optik fiberde birçok veri dizisinin taşınmasını mümkün kılarak optik haberleşme sistemlerinin kurulma ve büyüme maliyetlerini düşürmesi nedeniyle oldukça caziptir. Her optik fiberde çok büyük taşıma kapasitesinin sağlanmasıyla şebekelerde dev bir iletim hızına ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışma da ayrıca, WDM teknolojisini aktif eden optik kuwetlendiriciler(EDFAs), çok modlu lazerler(MFLs) ve ayarlanabilir optik filtreler incelenmiştir.
There is a growing development in today's communication systems. The requirement behind each of the new systems is recovering the transmission efficiency that is to say to increase the date rate in order to sent more information or widening the transmission range between repeater stations. The trend in these cases is on utilization of high frequencies which offers appropriate increases in bandwidth and therefore in the growing information capacity. WDM technique I examined in my thesis is very attractive since it reduces the installation and development costs of optical communication systems by allowing more than one data arrays to' be transported on the same optical fiber. Providing great transport capacities in every optical fiber results in excellent transmission rates in networks. In this study optical amplificators(EDFAs), multi mode lasers(MFLs) and tunable optical filters which enable WDM technology are also considered.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6183
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095188.pdf
  Until 2099-12-31
7.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons