Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6179
Title: LED'lerin aşırı darbe akımında çalışmasının teorik ve pratik araştırması
Other Titles: The Theoritical and practical research of led operation at pulsed excess high currents
Authors: Musayev, Eldar
Özütürk, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Keywords: LED
Kızılötesi alıcı
LED karakteristikleri
Darbeli yüksek akım
Darbe süresi
Işık şiddeti
Fotodiyot
LED gerilimi
LED akımı
LED'in ani direnci
Isıl direnç
Isıl kapasite
Isıl empedans
Işıma diyagramı
Optoelektronik
Kızılötesi verici
Uzaklık
Infrared receiver
Distance
The characteristics of LED
Pulsed high current
Pulse duration
Radiant power
Fhotodiode
The voltage of LED
The LED current
The instantaneous resistance of LED
Thermal resistance
Thermal capacitance
Thermal empedance
Radiant diagram
Optoelectronics
Infrared transmitter
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (1999). LED'lerin aşırı darbe akımında çalışmasının teorik ve pratik araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Darbeli akımda darbe süresi ve darbe/boşluk oranı uygun olduğunda LED' den nominal doğru akımının çok üstünde genliğe sahip akım darbeleri akıtmak mümkündür. LED'in ışık şiddeti içinden akan akımla orantılı olduğundan akım arttıkça daha fazla ışık şiddeti elde edilebilmektedir. Bu tezde LED'in darbeli yüksek akımlardaki davranışı incelenmiş bulunulmaktadır. İlk olarak darbeli akımda LED akımı arttıkça LED'in anahtarlama ( yükselme ve gecikme ) sürelerinde ne gibi değişikliklerin ortaya çıktığı bir örnekle incelenmiştir. Daha sonra gerekli ölçme devreleri, ölçme düzenekleri ve ölçme yöntemleri tasarlanarak darbeli yüksek akımlarda LED'in elektriksel ve optik davranışı incelenmiştir. Darbeli yüksek akımlarda LED'in akımının LED gerilimi ile değişimi ve LED' in ani direcinin ( LED üzerindeki gerilim darbesinin genliği / LED' den akan akım darbesinin genliği ) akımla değişimi incelenerek LED'in darbeli yüksek akımlarda elektriksel davranışı ortaya konulmuştur. Daha sonra akım darbesinin genliği ve darbe süresine göre ışık şiddetinin değişimi incelenmiş ve bu değişimlerde LED'in yüksek akım değerlerinde ısınmasından dolayı oluşan etkiler belirtilmiştir. LED'in ışık şiddeti ile ilgili olan değişimlerden yararlanarak darbeli yüksek akımlarda ışık şiddetinin zamanla, akım darbesinin genliği ve birtakım ısıl parametrelere bağlı olarak değişiminin matematiksel ifadesi elde edilmiştir. LED'in darbeli yüksek akımlarda davranışı ile ilgili incelenen diğer bir özelliği ışıma diyagramları ile ilgilidir. LED'den akıtılan değişik genliklerdeki akım darbeleri için ışıma diyagramları çizilerek akım darbesinin genliği arttıkça ışıma diyagramlarında ortaya çıkan değişiklikler mcelenmiştir. Yukarıda belirtilen araştırmalardan başka LED'in darbeli yüksek akımlarda kullanılmasını bir örnekle göstermek için optoelektronik sayısal veri iletimi ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.
If pulse duration and pulse duration / period ratio are choosen suitable in pulsed operation high currents can be passed through the LED. The radiant power of LED is proportional with LED current, so, if current is increased more radiant power can be handle. In this thesis the behavior of LED at pulsed high currents has been investigated. At first, which changes of LED's switching times ( delay and rise time ) are occur at high pulsed currents is showed. After that, with designing the necessary measuring circuits and measuring methods the electrical and optical behavior of LED at pulsed high currents are examined. The variation of LED current with LED voltage and the variation of instantaneous resistance of LED ( voltage drop on LED /the current amplitude of current pulse ) with LED current at high currents are determined. According to amplitude and duration of current pulse the changes of radiant power are examined. The thermal affect on radiant power at pulsed high currents is showed. Giving a mathematical equation the relation with pulse duration and the amplitude of current and some thermal parameters of LED is examined. Drawing radiant diagrams at high pulsed currents the changes on these diagrams at high pulsed currents are specified. And, as an example of using the LED at high pulsed currents one digital data communication system has been designed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6179
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095186.pdf
  Until 2099-12-31
6.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons