Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6178
Title: Bir elektromekanik kumandalı hidrolik takoz tasarımı ve analizi
Other Titles: The Design and the analysis of electromechanically operating hydraulic motor mount
Authors: Yüksel, İbrahim
Erzan, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aktif hidrolik takoz
MATLAB
Elektromıknatıs
Simulink
Active hydraulic mounts
Electromagnet
Issue Date: 18-Aug-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erzan, E. (2000). Bir elektromekanik kumandalı hidrolik takoz tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, taşıtlarda titreşim yalıtımı için kullanılan lastik takozlara alternatif olarak elektromekanik kumandalı hidrolik takoz tasarımı ve analizi üzerinde durulmuştur. Bu çeşit bir takozun tasarımında çift bobinli elektromıknatıs kullanarak sisteme bir eyleyici kuvveti sağlanmıştır. Bu kuvvetin takoz sistemi içinde oluşturulmasıyla şasinin ivmesi azaltılmaya çalışılmıştır. Araç modelinin analizi için sistemin hareket denklemleri çıkarılmış ve MATLAB ve Simulink paket programlan kullanılarak sistem simule edilmiştir.
In this study, the design and the analysis of electomechanically operating hydraulic motor mount which is alternative to the rubber mounts used for damping of the vibrations is considered. In the design of this type of the mount, an actuator force is obtained by using an electromagnet with the double coils. By creating this force in the mount system, try to reduce the acceleration of the chassis. The dynamic equations of the model of vehicle are driven for the analysis and system is simulated by MATLAB and Simulink.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6178
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095185.pdf
  Until 2099-12-31
4.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons