Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6177
Title: Güney Çin Denizi’nde ABD ve Çin’in çatışma eğilimli rekabeti ve ikili ilişkilere yansımları
Other Titles: U.S.-China conflict prone competition in the South China Sea and it’s reflection on bilateral relations
Authors: Yılmaz, Muzaffer Ercan
Coşkun, Sümeyra Betül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Güney Çin Denizi
South China Sea
ABD-Çin ilişkileri
Güneydoğu Asya rekabeti
Çin-ABD ilişkileri
U.S.-China relations
Southeast Asia competition
China-U.S. relations
Issue Date: 12-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, S. B. (2019). Güney Çin Denizi’nde ABD ve Çin’in çatışma eğilimli rekabeti ve ikili ilişkilere yansımları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Güney Çin Denizi’nde ABD ve Çin arasında yaşanan çatışma eğilimli rekabeti ve bu rekabetin ikili ilişkilere yansımalarını analiz etmektedir. Son dönemlerde Güney Çin Denizi’ne yönelik artan ilgi, özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan rekabeti de etkilemiştir ve zaman zaman bölgede gerilimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı da bu iki devlet arasında yaşanan çatışma eğilimli rekabeti ve tarafların bu rekabetteki rolünü ortaya koymak olmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Güney Çin Denizi’nin neden bölge devletlerinin yanında özellikle Çin ile ABD için önemli olduğunu, ikinci bölümünde ABD ve Çin’in bölgeye yönelik dış politikaları ve bu doğrultuda gerçekleştirdikleri faaliyetleri, son bölümde ise ABD ve Çin’in bölgede çakışan çıkarları nedeniyle çatışma eğilimli rekabetin yaşadığı alanlar analiz edilmiştir. Bu çalışma, nesnel ve bilimsel bir literatür taraması yapılarak incelenmiştir ve bu konuda yetkili kişilerin konuya ilişkin konuşmaları söylem analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca konunun güncel olması sebebiyle haber takibi yapılarak güncel gelişmelerin çalışma konusuna olan etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda ABD ile Çin arasında bölgeye yönelik algı farklarının, iki devletin bölgedeki politikaları ve birbirini algılama şekilleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca iki devlet arasında Güney Çin Denizi’nde yaşanan rekabetin ve bu rekabet sonucunda oluşan gerilim sorununun aslında çok etkenli bir sorun olduğu, bu sebeple sorunun sadece ABD ve Çin arasında bir çözüm yoluna gidilerek aşılamayacağı sonucuna varılmıştır.
This study analyzes the conflict-prone competition between the U.S. and China in the South China Sea and its reflections on bilateral relations. Recently, increasing interest in the South China Sea has also affected the rivalry between the U.S. and China in particular and has caused tensions to rise in the region from time to time. The aim of this study is to reveal the conflict-prone competition between these two states and the role of the parties in this competition. In the first part of the study, the reasons why the South China Sea is important for China and the U.S.; in the second part, foreign policies of the U.S. and China towards the region and their activities accordingly; and in the last section of the study, the areas of conflict-prone competition due to the conflicting interests of the U.S. and China in the region were analyzed. This study has been examined by carrying out an objective and scientific literature review and a discourse analysis on the speeches of authorities on this subject. In addition, due to the fact of the subject of the study being current, news about this particular topic were pursued and the effects of the current developments on the subject of the study were examined. As a result of the study, it was concluded that the differences of perception between the U.S. and China towards the region had an impact on the two states policies of the region and on their perceptions of each other. It was also concluded that the competition between the two states in the South China Sea and the tension problem that arose as a result of this competition is actually a multi-factor problem and therefore the problem cannot be overcome by just an upcoming solution between the USA and China alone.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6177
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701516010.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons