Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6172
Title: Nilüfer Çayı'nda kromun kimyasal dengelerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of chemical equilibrium of chromium in Nilufer Stream
Authors: Özer, Ulviye
Aksoy, M. Suat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Anorganik Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Kararlılık sabiti
Potentiometry
Stability constant
Krom
Chromium
Nilüfer Çayı
Nilüfer Stream
Potansiyometri
Issue Date: 28-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, M. S. (2000). Nilüfer Çayı'nda kromun kimyasal dengelerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, sulu çözeltide krom (III) iyonunun ayrışabilen protonlara sahip toplam 12 doğal ve yapay ligand ile oluşturduğu koordinasyon iyon ve bileşiklerinin yapıları ve kararlılık sabitleri potansiyometrik ve spektroskopik yöntem ile belirlendi. Ayrıca Nilüfer Çayı üzerinde analiz amacımıza en uygun bölgelerde seçilen ve özellikle krom kirlilik kaynakları olarak bilinen Deri Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi atıklarının Nilüfer Çayı'na karıştığı noktalardan Eylül 1996- Ağustos 1998 döneminde alınan su örneklerinde krom türlendirmesi yapıldı. Daha sonra 12 farklı fenolik ligand ile gerçekleştirilebilecek bir kimyasal arıtmada; kirletici krom (III) iyonu derişiminin ortam pH'ına bağlı olarak ne ölçüde azaltılabileceği saptandı.
In this study, coordination compounds of chromium (III) which was produced from 12 natural and artificial ligands and their stability constants were investigated in aqueous solutions using potentiometric and spectroscopic methods. Moreover, speciation of chromium was performed in water samples taken from Nilüfer stream between September 1996 and August 1998 at the points of possible discharges of effluents of Leather Industry and Organized Industry which is especially known main sources of chromium pollutant. In addition, it was determined the possibility of removing chromium (III) from waste water depending on pH level in a chemical purification process using 12 different phenolic ligands.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6172
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095189.pdf
  Until 2099-12-31
5.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons