Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEfil, İsmail-
dc.contributor.authorEryılmaz, Mehmet-
dc.date.accessioned2020-01-15T11:19:08Z-
dc.date.available2020-01-15T11:19:08Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationEryılmaz, M. (2005). Değişim davranışı bağlamında örgüt topluluklarında örgütlerarası benzerlikler ve bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6152-
dc.description.abstractDeğişim bugün, tüm sosyal unsurlar için olduğu kadar örgütler için de önemlidir. Ancak bu derece önemli olan örgütsel değişim konusu, yönetim ve organizasyon yazınında son derece kısıtlı lenslerle incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı da, örgütsel değişimi özellikle örgüt dışı faktörleri de içine alacak şekilde değerlendirmenin daha doğru olacağını ortaya koymaktır. Öte yandan çalışmanın amacı yazında baskın konumdaki stratejik seçim yönlü örgütsel değişim anlayışını reddetmek değil, aksine bu düşünceyi diğer bazı teorik perspektifleri de dikkate alarak daha sağlıklı kılmaktır. Bu doğrultuda tasarlanan çalışmanın araştırma kısmına ilişkin bulgular, tezin iddialarını doğrular nitelikte, eklektik bir örgütsel değisim anlayışının daha sağlıklı sonuçlar vereceğine işaret etmektedir.tr_TR
dc.description.abstractToday, change is important thing for organizations and other social elements in the societies. But nowadays, subject of organizational change is analyzed by so narrow lenses in management and organization literature. The main purpose of this study is showing that more detailed organizational change assesments which include external factors to the organizations will be more beneficial. On the other hand, the purpose of this study is not refusing “Strategic Choice based Organizational Change Perspective” completely which emphasize the absolute free-will of managers. On the contrary, the purpose of these efforts is to make knowledge about organizational change healthier by completing the strategic choice perspective with the other organization theories. Data was provided by questionnaires and semi-structured interviews support this views.en_US
dc.format.extentIV, 198 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖrgütsel değişimtr_TR
dc.subjectStratejik seçimtr_TR
dc.subjectÇevresel determinizmtr_TR
dc.subjectOrganizational changeen_US
dc.subjectStrategic choiceen_US
dc.subjectEnvironmental determinismen_US
dc.titleDeğişim davranışı bağlamında örgüt topluluklarında örgütlerarası benzerlikler ve bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeSimilarities between organizations in the organizational populations according to change behaviours and a researchen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190457.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons