Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6152
Title: Değişim davranışı bağlamında örgüt topluluklarında örgütlerarası benzerlikler ve bir araştırma
Other Titles: Similarities between organizations in the organizational populations according to change behaviours and a research
Authors: Efil, İsmail
Eryılmaz, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Örgütsel değişim
Stratejik seçim
Çevresel determinizm
Organizational change
Strategic choice
Environmental determinism
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, M. (2005). Değişim davranışı bağlamında örgüt topluluklarında örgütlerarası benzerlikler ve bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Değişim bugün, tüm sosyal unsurlar için olduğu kadar örgütler için de önemlidir. Ancak bu derece önemli olan örgütsel değişim konusu, yönetim ve organizasyon yazınında son derece kısıtlı lenslerle incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı da, örgütsel değişimi özellikle örgüt dışı faktörleri de içine alacak şekilde değerlendirmenin daha doğru olacağını ortaya koymaktır. Öte yandan çalışmanın amacı yazında baskın konumdaki stratejik seçim yönlü örgütsel değişim anlayışını reddetmek değil, aksine bu düşünceyi diğer bazı teorik perspektifleri de dikkate alarak daha sağlıklı kılmaktır. Bu doğrultuda tasarlanan çalışmanın araştırma kısmına ilişkin bulgular, tezin iddialarını doğrular nitelikte, eklektik bir örgütsel değisim anlayışının daha sağlıklı sonuçlar vereceğine işaret etmektedir.
Today, change is important thing for organizations and other social elements in the societies. But nowadays, subject of organizational change is analyzed by so narrow lenses in management and organization literature. The main purpose of this study is showing that more detailed organizational change assesments which include external factors to the organizations will be more beneficial. On the other hand, the purpose of this study is not refusing “Strategic Choice based Organizational Change Perspective” completely which emphasize the absolute free-will of managers. On the contrary, the purpose of these efforts is to make knowledge about organizational change healthier by completing the strategic choice perspective with the other organization theories. Data was provided by questionnaires and semi-structured interviews support this views.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6152
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190457.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons