Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOğuzoğlu, Yusuf-
dc.contributor.authorAkkuş, Turgay-
dc.date.accessioned2020-01-15T10:14:21Z-
dc.date.available2020-01-15T10:14:21Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationAkkuş, T. (1999). Mustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6107-
dc.description.abstractBirinci Dünya Savaşı, arka planında temeli XIX. Yüzyıla tarihlenen Avrupa merkezli siyasi, iktisadi ve sosyal dinamiklerin etken olduğu global bir sonuçtu. Savaşın nedenlerini oluşturan siyasi ve iktisadi dönüşüm ve değişimler tüm toplumları ve siyasal yapıları da etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu ve onun hakimiyeti altındaki Arap coğrafyası da bu küresel değişim ve dönüşümün dışında kalamadı. Bu çalışmanın konusunu oluşturan dönemdeki askeri gelişmeler ve sonuçları, yukarıda belirtilen dinamikler ve onların oluşturduğu arka plan geniş şekilde göz önünde tutularak araştırılmıştır. İncelenen dönem öncesinde bölgenin siyasi, iktisadi ve sosyal dinamikleri ortaya konarak, merkezinde Mustafa Kemal'in bulunduğu askeri hareketlerin geliştiği ortamın genel yapısı oluşturulmuştur. Mustafa Kemal'in de içinde yer aldığı militer faaliyetler, bir anlamda bu genel yapıyı oluşturan yerel ya da bölge dışı dinamiklerin işlevselliğine Osmanlı İmparatorluğu' nun verdiği refleksti. Bu refleks Suriye- Filistin bölgesini imparatorluk sınırları içinde tutmaya yetmedi.tr_TR
dc.description.abstractThe first World War was the global outcome of European centred political, economic and social dynamics. Political and economic reasons that caused the war also effected participant's social and political structure. The Ottoman Empire and Arabic peninsula dominated by the Ottomans was not an exception. Military developments and its results, the main theme of our study, are evaluated in accordance with the aforementioned dynamics. To begin with I tried to make clear the political, economic and social dynamics of that area on the eve of The first World War. Then I attempted to depict the military movements in which Mustafa Kemal proved to be a prominent figure. These military movements was a kind of Ottoman reaction. However they were not enough to keep the Syria-Palestine area within the Ottoman boundaries.en_US
dc.format.extentIII, 122 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAtatürktr_TR
dc.subjectSuriyetr_TR
dc.subjectDünya Savaşı Itr_TR
dc.subjectWorld War Ien_US
dc.subjectFilistintr_TR
dc.subjectPalestineen_US
dc.subjectMilli Mücadele Dönemitr_TR
dc.subjectNational Struggle Perioden_US
dc.subjectSyriaen_US
dc.titleMustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleritr_TR
dc.title.alternativeMustafa Kemal's activities Syria-Palestine (1917-1918)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089637.pdf4.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons