Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6107
Title: Mustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleri
Other Titles: Mustafa Kemal's activities Syria-Palestine (1917-1918)
Authors: Oğuzoğlu, Yusuf
Akkuş, Turgay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Atatürk
Suriye
Dünya Savaşı I
World War I
Filistin
Palestine
Milli Mücadele Dönemi
National Struggle Period
Syria
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkuş, T. (1999). Mustafa Kemal'in 1917-1918 yılında Suriye-Filistin Cephesi'ndeki faaliyetleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Birinci Dünya Savaşı, arka planında temeli XIX. Yüzyıla tarihlenen Avrupa merkezli siyasi, iktisadi ve sosyal dinamiklerin etken olduğu global bir sonuçtu. Savaşın nedenlerini oluşturan siyasi ve iktisadi dönüşüm ve değişimler tüm toplumları ve siyasal yapıları da etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu ve onun hakimiyeti altındaki Arap coğrafyası da bu küresel değişim ve dönüşümün dışında kalamadı. Bu çalışmanın konusunu oluşturan dönemdeki askeri gelişmeler ve sonuçları, yukarıda belirtilen dinamikler ve onların oluşturduğu arka plan geniş şekilde göz önünde tutularak araştırılmıştır. İncelenen dönem öncesinde bölgenin siyasi, iktisadi ve sosyal dinamikleri ortaya konarak, merkezinde Mustafa Kemal'in bulunduğu askeri hareketlerin geliştiği ortamın genel yapısı oluşturulmuştur. Mustafa Kemal'in de içinde yer aldığı militer faaliyetler, bir anlamda bu genel yapıyı oluşturan yerel ya da bölge dışı dinamiklerin işlevselliğine Osmanlı İmparatorluğu' nun verdiği refleksti. Bu refleks Suriye- Filistin bölgesini imparatorluk sınırları içinde tutmaya yetmedi.
The first World War was the global outcome of European centred political, economic and social dynamics. Political and economic reasons that caused the war also effected participant's social and political structure. The Ottoman Empire and Arabic peninsula dominated by the Ottomans was not an exception. Military developments and its results, the main theme of our study, are evaluated in accordance with the aforementioned dynamics. To begin with I tried to make clear the political, economic and social dynamics of that area on the eve of The first World War. Then I attempted to depict the military movements in which Mustafa Kemal proved to be a prominent figure. These military movements was a kind of Ottoman reaction. However they were not enough to keep the Syria-Palestine area within the Ottoman boundaries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6107
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089637.pdf4.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons