Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6103
Title: Kadın tüketicilere yönelik pazarlama stratejileri ve Bursa ilinde bir uygulama
Other Titles: Marketing strategies to women consumers and a research in Bursa
Authors: Tokol, Tuncer
Özdemir, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Kadın tüketiciler
Kadın tüketicilere yönelik pazarlama stratejileri
Kadın tüketici pazarının bölümlendirilmesi
Faktör analizi
Women conusumers
Marketing strategies to women consumers
Segmentation of women consumer’s market
Factor analysis
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, E. (2005). Kadın tüketicilere yönelik pazarlama stratejileri ve Bursa ilinde bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde kadınların ekonomik yasama daha fazla katılmaları, onların aile satın alma kararlarına katılmalarının ötesinde kendi satın alımlarını da yapma gücüne sahip olmalarına neden olmaktadır. Kadınlar kromozom, hormon ve beyin yapısı açısından olduğu kadar dikkat ve odaklanma, ayrıntılı düşünme ve yetenek açısından da erkeklerden farklıdırlar. Bu farklılıklar kadınların erkeklerden tüketici davranışlarında da farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Bu tüketici davranış farklılıkları insan ilişkilerinde, bireysel ve toplumsal davranışlara tepkilerde, ayrıntılara önem vermede, eksiltmek yerine ek bilgi araştırmada, en iyi sonucu aramada, özetlemeye karsılık ayrıntıları öğrenme isteğinde, konuşma şekillerinde ve ilişkileri oluşturmada ortaya çıkmaktadır. Kadın tüketicilere yönelik hedef pazarlama stratejisinde ilk olarak heterojen olan kadın tüketici pazarı homojen olan alt bölümlere ayrılmaktadır. Farklı özelliklere sahip kadın tüketici pazarı bölümlerine göre isletmeler ürün ve hizmetlerine uygun hedef pazarlarını seçmektedirler. Seçilen hedef pazara yönelik olarak uygulanacak pazarlama karması stratejileri de erkek tüketicilerden farklılıklar göstermektedir. Pazarlama stratejilerindeki farklılıklar ürünün konumlandırılması, marka kimliğinin oluşturulması, ürün yenilikleri, ambalajlama ve etiketleme ile birlikte fiyatlama, dağıtım, reklam ve kişisel satış stratejilerinde olmaktadır. Kadın tüketicilere yönelik olarak bu tez çalışmasında kadın tüketicilerin satın alma karar stilleri Bursa ili merkezinde yer alan iki büyük alışveriş merkezine gelen kadın tüketiciler üzerinde araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre yapılan faktör analizi ile kadın tüketicilerin satın alma karar stillerinin boyutları ortaya konmuştur. Bu boyutlara göre kadın tüketiciler, mükemmeliyetçi/yüksek kalite bilinçli tüketiciler, marka bilincine sahip tüketiciler, moda bilinci olan tüketiciler, eğlence-haz bilinci olan tüketiciler, seçiminden kafası karışan tüketiciler, marka sadakati olan tüketiciler ve değişiklik/yenilik arayan tüketiciler seklinde satın alma davranışının en temel yedi zihinsel özelliğine sahiptir.
Nowadays, more participation of women in the economic life provide them with “a purchasing power”. This power enables them to purchase for themselves and at the same time in the name of their family. Like differences in cromozoms, hormons and structure of brain between men and women; women also have different characteristics in attention and focusing, detailed thinking and skills. These differences create different consumer behaviors in terms of sex. These differences in consumer behaviors in terms of sex can be seen in human relations, reactions to the individual and social behaviors, giving importance to the details and extra knowledge, searching perfect solutions, conversation styles and creating relationships. In the target marketing strategies to women consumers, first action is dividing the heterogenized women market in the more homogenized subparts. Organizations select appropriate target markets for their product and services according to related women consumer markets. Selected marketing mix strategies are different when they are compared with men consumer markets. Differences in marketing strategies include differences in product positioning, creating brand identity, product innovations, packaging, pricing, distrubition, advertising and personal selling strategies. In this thesis, purchasing decision styles of women consumers have been searched by collecting data from two big shopping centers in the center of Bursa where women consumers come. By implementing factor analysis, dimensions of purchasing decision styles of women consumers were being specified. According to these dimensions, women consumers have 7 main mental characteristics of purchasing behavior like being perfectionistic/high quality conscious consumers, brand conscious consumers, fashion conscious consumers, recreational-hedonistic conscious consumers, confused by overchoice consumers, brand loyal consumers, searching change and innovation consumers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6103
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190460.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons