Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemirel, Kürşad-
dc.contributor.authorÇamoğlu, Gökhan-
dc.contributor.authorSağlık, Alper-
dc.contributor.authorGenç, Levent-
dc.contributor.authorKelkit, Abdullah-
dc.date.accessioned2020-01-15T09:41:24Z-
dc.date.available2020-01-15T09:41:24Z-
dc.date.issued2017-12-01-
dc.identifier.citationDemirel, K. vd. (2018). "Çanakkale ili peyzaj alanlarındaki sulama sistemlerinin incelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 127-139.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481813-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6094-
dc.description.abstractPeyzaj alanlarında genellikle sulama suyu ihtiyacı göz önüne alınmadan sulamalar yapılmakta, sulama sistemi mevcut su kaynağına, alana, bitkiye ve toprağa göre tasarlanmamaktadır. Bu da, çok büyük oranda su israfına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Çanakkale ilinde bulunan en büyük iki parkın (Halk Bahçesi ve Özgürlük Parkı) mevcut sulama sistemleri incelenmiştir. Her iki proje alanında sulama sistemleri uygun kriterlere göre yeniden tasarlanmıştır. Proje alanlarında yapılan ölçüm ve gözlemlere dayalı olarak, projeleme ve işletme hatalarının sonucunda etkin bir sulama yapılmadığı ve her iki alanda gereğinden fazla sulama suyu uygulandığı saptanmıştır. Halk Bahçesi ve Özgürlük Parkı için sezonluk boşa harcanan sulama suyu ücreti sırasıyla, 52800 TL ve 87720 TL olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, alana uygun yapılan sulama sistemi projeleriyle; su tasarrufu sağlanmış ve estetik açıdan daha iyi bir görüntü elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın, Çanakkale İli ve diğer şehirlerde planlanacak peyzaj alanları için örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIrrigation is usually done irrespective of irrigation water needed in landscape, and irrigation systems are not designed for existing water supply, area, vegetation and soil. This causes a very large amount of water wasted. In this study, existing irrigation systems in the two largest gardens in Çanakkale (Özgürlük Parkı and Halk Bahçesi) have been examined. Irrigation systems in both project areas are redesigned according to appropriate criteria. In the project areas, there is no effective irrigation as a result of errors in design and operation and it was observed that both areas were applied to excessive irrigation water. The fee for seasonal irrigation water for Halk Bahçesi and Özgürlük Parkı is calculated as 52800 TL and 87720 TL, respectively. As a result of this study, irrigation system projects were water saved, aesthetically obtained a better image. This study has been a case study for landscaping areas planned in Çanakkale province and other cities.en_US
dc.description.sponsorshipÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: FHD-2016-957tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSulama sistemi tasarımıtr_TR
dc.subjectPeyzajtr_TR
dc.subjectSu tasarrufutr_TR
dc.subjectHalk Bahçesitr_TR
dc.subjectÖzgürlük Parkıtr_TR
dc.subjectIrrigation system designen_US
dc.subjectLandscapeen_US
dc.subjectWater savingen_US
dc.titleÇanakkale ili peyzaj alanlarındaki sulama sistemlerinin incelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of irrigation systems of landscape areas in Çanakkale: Özgürlük Parkı and Halk Bahçesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage127tr_TR
dc.identifier.endpage139tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_11.pdf879.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons