Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6094
Title: Çanakkale ili peyzaj alanlarındaki sulama sistemlerinin incelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi
Other Titles: Investigation of irrigation systems of landscape areas in Çanakkale: Özgürlük Parkı and Halk Bahçesi
Authors: Demirel, Kürşad
Çamoğlu, Gökhan
Sağlık, Alper
Genç, Levent
Kelkit, Abdullah
Keywords: Sulama sistemi tasarımı
Peyzaj
Su tasarrufu
Halk Bahçesi
Özgürlük Parkı
Irrigation system design
Landscape
Water saving
Issue Date: 1-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirel, K. vd. (2018). "Çanakkale ili peyzaj alanlarındaki sulama sistemlerinin incelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 127-139.
Abstract: Peyzaj alanlarında genellikle sulama suyu ihtiyacı göz önüne alınmadan sulamalar yapılmakta, sulama sistemi mevcut su kaynağına, alana, bitkiye ve toprağa göre tasarlanmamaktadır. Bu da, çok büyük oranda su israfına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Çanakkale ilinde bulunan en büyük iki parkın (Halk Bahçesi ve Özgürlük Parkı) mevcut sulama sistemleri incelenmiştir. Her iki proje alanında sulama sistemleri uygun kriterlere göre yeniden tasarlanmıştır. Proje alanlarında yapılan ölçüm ve gözlemlere dayalı olarak, projeleme ve işletme hatalarının sonucunda etkin bir sulama yapılmadığı ve her iki alanda gereğinden fazla sulama suyu uygulandığı saptanmıştır. Halk Bahçesi ve Özgürlük Parkı için sezonluk boşa harcanan sulama suyu ücreti sırasıyla, 52800 TL ve 87720 TL olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, alana uygun yapılan sulama sistemi projeleriyle; su tasarrufu sağlanmış ve estetik açıdan daha iyi bir görüntü elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın, Çanakkale İli ve diğer şehirlerde planlanacak peyzaj alanları için örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.
Irrigation is usually done irrespective of irrigation water needed in landscape, and irrigation systems are not designed for existing water supply, area, vegetation and soil. This causes a very large amount of water wasted. In this study, existing irrigation systems in the two largest gardens in Çanakkale (Özgürlük Parkı and Halk Bahçesi) have been examined. Irrigation systems in both project areas are redesigned according to appropriate criteria. In the project areas, there is no effective irrigation as a result of errors in design and operation and it was observed that both areas were applied to excessive irrigation water. The fee for seasonal irrigation water for Halk Bahçesi and Özgürlük Parkı is calculated as 52800 TL and 87720 TL, respectively. As a result of this study, irrigation system projects were water saved, aesthetically obtained a better image. This study has been a case study for landscaping areas planned in Çanakkale province and other cities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481813
http://hdl.handle.net/11452/6094
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_11.pdf879.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons