Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6092
Title: Bazı ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the determination of agronomic properties in some false flax (Camelina sativa (L.) Crantz)
Authors: Köse, Arzu
Bilir, Özlem
Katar, Duran
Arslan, Yusuf
Keywords: Genotip
Ketencik/Camelina sativa
Tohum verimi
Yağ oranı
Yağ verimi
Genotype
False Flax/Camelina sativa
Seed yield
Oil content
Oil yield
Issue Date: 23-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, A. vd. (2018). "Bazı ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) genotiplerinin agronomik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 101-111.
Abstract: Bu çalışma bazı ketencik genotiplerinin Eskişehir koşullarındaki performanslarının belirlenmesi amacıyla 2014-15 ve 2015-16 yıllarında yürütülmüştür. Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; bitki boyu, yan dal sayısı, kapsül sayısı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi, yağ oranı ve yağ verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırmada; ortalama bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet/bitki), kapsül sayısı (adet/bitki), 1000 tohum ağırlığı (g), yağ oranı (%), tohum verimi (kg/da) ve yağ verimi (kg/da) değerleri sırasıyla; 82.0 cm, 10.1 adet/bitki, 14.8 adet/bitki, 1,16 g, % 32.4, 82.0 kg/da ve 26.6 kg/da olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, özellikle araştırmada kullanılan genotiplerin yağ oranı, tohum ve yağ verimleri dikkate alındığında; 3, 4, 5, 6,15, 17 ve 24 numaralı genotiplerin belirtilen özellikler bakımından ümitvar oldukları ve ıslah araştırmalarında genitor olarak kullanılabilecekleri belirlenmiştir.
This study was conducted to determine the performance of some False Flax (Camelina sativa (L.) Crantz) genotype under Eskisehir ecological condition in 2014-15 and 2015-16. The field experiments were carried out in the randomized complete block design with three replications. Plant height, number of branch per plant, number of capsule per plant, thousand seed weight, seed yield, oil content and oil yield were investigated in the study. Mean data for plant height (cm), number of branches per plant, number of capsules per plant, 1000 seed weight (g), oil content (%), seed yield (kg/da) and oil yield (kg/da) were 82.0 cm,10.1 number per plant, 14.8 number per plant, 1.16 g, 32.4%, 82.0 kg/da and 26.6 kg/da, respectively. According to the results obtained; especially in terms of oil content, seed and oil yield, genotypes 3, 4, 5, 6, 15, 17 and 24 are promising in terms of the features mentioned above and can be used as genitor in breeding researches.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/483098
http://hdl.handle.net/11452/6092
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_9.pdf233.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons