Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6087
Başlık: İslam Hukukunda konkordato "ödeme güçlüğü içindeki borçlu hakkında öngörülen düzenlemeler"
Diğer Başlıklar: Regulations stipulated in the Islamic Law about the debtor who has difficulty in paying for concordat
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Aksoy, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Borçlar
Borçlu
Konkordato
Ödeme gücü
İslam Hukuku
Debts
Debtor
Concordat
Ability to pay
Islamic Law
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksoy, A. (2002). İslam Hukukunda konkordato "ödeme güçlüğü içindeki borçlu hakkında öngörülen düzenlemeler". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6087
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113675.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.6 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons