Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6085
Başlık: Hz. Ömer Döneminde şura "danışma meclisi"
Diğer Başlıklar: Hz. Omer in the period of Shura "Advisory Council"
Yazarlar: Kazancı, Ahmet Lütfi
Şahin, Mustafa
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dört halife dönemi
Halifelik
Hz. Osman
Hz. Ömer
İslam tarihi
İstişare
Şura
Four caliph period
Caliphate
Islamic history
Consultation
Consultation
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şahin, M. (2002). Hz. Ömer Döneminde şura "danışma meclisi". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6085
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
113674.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.84 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons