Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6077
Title: 2000-2010 arası medyada kadın cinayetleri ve din ilişkisi: Hürriyet ve Zaman gazeteleri örneği
Other Titles: The relationshi̇p between femi̇ci̇de and reli̇gi̇on in the Hurriyet and the Zaman newspapers from 2000 to 2010
Authors: Ataman, Kemal
Turak, Risalet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kadın
Cinayet
Şiddet
Töre
Din
Geleneksel
Modern
Women
Femicide
Violence
Honour
Religion
Patriarchal
Traditional
Issue Date: 6-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turak, R. (2015). 2000-2010 arası medyada kadın cinayetleri ve din ilişkisi: Hürriyet ve Zaman gazeteleri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Geleneksel Türk toplumunun yapı olarak ataerkil bir sisteme sahip olması, erkeklere toplumda öncelik tanımış ve kadınların ikinci plana itilmesine sebep olmuştur. Bu olgunun dışına çıkıldığı geleneksel yapıdan modern yapıya geçişte ailede başlayan rol değişimini ve kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel hayatta aktif hale gelmesini erkeğin prestij kaybı olarak görmesi çalışmanın konusu olan kadın cinayetlerinin oluşumundaki önemli faktörlerden biri olmaktadır. Bunun yanında İslamî geleneğin egemen olduğu Türk toplumunda kadınların kendilerinden beklenen davranışların dışına çıktıklarında öldürülmeleri meşru görülerek bir yönüyle de dine dayandırılabilmektedir. Türk toplumunda birtakım gerekçelerle meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kadına şiddet olaylarının birçok sebebi bulunmaktadır. Kimi zaman haklı gerekçelere dayandırılarak şiddet gören ve öldürülen kadınlar kimi zaman da bir anlık öfkenin kurbanı olmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'nin bazı bölgelerinde coğrafi farklılıklarla birlikte yaşam tarzındaki farklılıklar da toplumda kadının konumunu ve kadına bakışı etkilemekte ve cinayetlerin meşruiyetinin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Töre, namus ve ahlak olgularının etiketi altında meşrulaştırılan kadın cinayetlerinin yanında kıskançlık, cinnet ve psikolojik rahatsızlık sebebiyle işlenen cinayetler de bulunmaktadır. Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde benzer veya farklı sebeplerle işlenen cinayetlerin sayıları da farklılık göstermektedir.
The patriarchal structure of traditional Turkish society has given priority to men and led to the subordination of women within the community. The shifting paradigms of this phenomenon, with the transition from traditional to modern systems, has transformed women into active members in their socio-economic and cultural life and altered gender roles beginning with the family structure. These developments have been interpreted as contributing to the loss of male prestige and this plays a crucial role in the reasons for femicide. Hence, this research aims to highlight the connection. Indeed, when women go beyond the scope of expected behaviours, killing them is accepted as a legitimate action depending on the interpretation of religious sources under the dominant Islamic tradition within the Turkish society. There are various reasons for violence against women in Turkish society which result in femicide. The justifications for these deaths sometimes deemed reasonable and in other instances, these women were victims of a sudden outburst of anger. In some parts of Turkey, local conditions and mind-sets have influenced a view that legitimizes femicide. These factors, alongside beliefs about the position, appearance and role of women in Turkish society have contributed to this problem. Rationales behind the instances of femicide to be explored include honour killings, feud murder, customary rules, jealousy, insanity and other psychological disorders. The number of murder cases demonstrates differences according to the geographical location and the contributing factors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6077
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427387.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons