Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6075
Title: Kalıp parametrelerinin çapak oluşumuna etkisinin deneysel tasarım teknikleriyle incelenmesi
Other Titles: Examination of the effects of the die parameters on the burr formation via design of experiments techniques
Authors: Özmutlu, H. Cenk
Ensarioğlu, Kıymet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kesme kalıbı
Çapak oluşumu
Deneysel tasarım
Cutting die
Burr formation
Design of experiments
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ensarioğlu, K. (2013). Kalıp parametrelerinin çapak oluşumuna etkisinin deneysel tasarım teknikleriyle incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kalıplarda kesme işlemi sonrasında oluşan çapağın, ürünün kalitesine etkisi büyüktür. Kesme kalıplarındaki kesme boşluğu, dişi burç ölçüsü, kesme açısı, makaslama farkı, sac kalınlığı ve sac kalitesinin çapak oluşumunu etkilediği öngörülmüştür. Bu çalışmada, çapak oluşumuna neden olan faktörlerin, çapak üzerindeki etkileri deneysel tasarım yöntemi ile incelenmiştir. Deneylerde, beş seviyeli kesme boşluğu, üç seviyeli dişi burç ölçüsü, üç seviyeli kesme açısı, üç seviyeli makaslama farkı, iki seviyeli sac kalınlığı ve iki seviyeli sac kalitesi kullanılmıştır. Sonuçlar, çeşitli seviyelere sahip faktörlerin oluşan çapak miktarı üzerinde değişim yarattığını göstermiştir.
The burr that happens after the cutting process plays an important role in product quality. It is predicted that cutting gap, groove bush size, cutting angle, shearing difference, sheet thickness and sheet quality in cutting dies affects the burr formation. In this study, the design of experimental analysis was carried out to examine the factors and their effects on the burr formation. A five-level cutting gap, a three-level groove bush size, a three-level cutting angle, a three-level shearing difference, a two-level sheet thickness and a two-level sheet quality are used in the experiments. The results of the experiments show that the factors that have several levels, bring about change on the height of burr.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6075
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341914.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons