Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6071
Title: Kur'ân'da kıraat, tilâvet ve tertîl kavramları
Other Titles: Reading, reciting and chanting concepts in the holy Quran
Authors: Kiraz, Celil
Madatov, Latifshah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kırâat
Tertîl
Tefsir
Tilâvet
Kur'ân
Qira'at (reading)
Tarteel (chanting)
Tilawat (reciding)
Tafseer (interpretation)
The holy Quran
Issue Date: 15-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Madatov, L. (2015). Kur'ân'da kıraat, tilâvet ve tertîl kavramları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kırâat, tilâvet ve tertîl kavramları, Kur'ân'ın okunması, anlaşılması ve okunma kaideleriyle ilgili kavramlardır. Kırâat kelimesi Kur'ân'da türevleriyle birlikte seksen altı defa geçmekte, okuma ve toplama anlamında kullanılmış ve kullanıldığı âyetler bütün detaylarıyla incelenmiştir. Tilâvet kelimesi Kur'ân'da izleme/uyma, okuma, amel etme, inme veya okuma, rivâyet etme anlamlarında kullanılmıştır. Tertîl kelimesi aşırıya gitmeksizin açıklamak ve dilin düzenli bir şekilde hareketiyle okunan kelamdır. Tertîl kelimesi Kur'ân'ı ağır-ağır, harf-harf ve manalarını düşünerek okumayla ilgili bir kavramdır ve Kur'ân'da bu manalarda kullanılmıştır. Tezimiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde kırâat, tilâvet ve tertîl kelimelerinin sözlük ve terim anlamları, Kur'ân'da kullanılışlarını ilgili âyetleriyle geniş bir şekilde izah edilmiştir. Kırâat, Tilâvet ve Tertîl Kavramlarının Anlamları Açısından Birbirileri Arasındaki Farklılıkları ve bu kelimelere yakın anlamlı ümniyye ve dirâse kelimeleri açıklanmıştır. İkinci bölümde Kur'ân'ın nüzûlünün mahiyeti, Hz. Peygamber'e inzâli, korunması, î'câzı, okunması, yazılması, tecvîdi ve kırâat ilminden bahsedilmiştir.
'Qira'at' (reading), 'tilawat' (reciting) and 'tarteel' (chanting) concepts are regarding reading, understanding of the Holy Quran and their rules. The Concept 'qira'at' (reading) has been occured in the Holy Quran 86 times with its derivatives, came as reading and collecting. The Concept 'tilawat' (reciting) came in the Holy Quran as following, reading, performing (amal), revelation and narration. And The Concept 'tarteel' (chanting) means reading with tongue certain harmonious and without extremism. The Concept 'tarteel' is about reading of the Holy Quran slowly, letter by letter biside thinking its meanings, sounded in the Holy Quran in these senses. The Thesis consists of two chapters. In the first chapter I explained 'qira'at', 'tilawat' and 'tarteel' terms' definations and meanings with the related verses of the Holy Quran. Also we explained the differences amoung the concepts 'qira'at', 'tilawat' and 'tarteel' and explained close sound concepts 'umniye' (falsehood) and 'dirase' (study). The Second chapter includes the revelation of The Holy Quran and its nature, revelation period to the Holy Prophet (peace be upon him) , preservation, brevity, reading, writing, 'tajweed' (elocution) and 'qira'at' (reading).
URI: http://hdl.handle.net/11452/6071
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427386.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons