Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6070
Title: Gelişmiş piyasa ekonomilerinde işsizlik, istihdam politikaları ve gelişmekte olan ülkeler için verilebilecek öneriler
Other Titles: Unemployment problem, employment policies in developed market economies and appropriate employment policies for developing countries
Authors: Baştaymaz, Tahir
Yoldaşev, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Gelişmekte olan ülkeler
Developing countries
Gelişmiş ülkeler
Developed countries
Kayıt dışı ekonomi
Informal economy
İstihdam
Employment
İşsizlik
Unemployment
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yoldaşev, Z. (1995). Gelişmiş piyasa ekonomilerinde işsizlik, istihdam politikaları ve gelişmekte olan ülkeler için verilebilecek öneriler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6070
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042999.pdf
  Until 2099-12-31
6.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons