Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6065
Title: Premedikasyonda kullanılan oral klonidin ile diazepamın etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of oral clonidine and diazepam used in premedication
Authors: Cevheroğlu, Demet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Clonidine
Premedikasyon
Diazepam
Premedication
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cevheroğlu, D. (1998). Premedikasyonda kullanılan oral klonidin ile diazepamın etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız, total abdominal histerektomi(TAH) uygulanan ASA I, II risk gruplarında, 35 - 60 yaş arası, 60 kadın olguda gerçekleştirildi. Her biri yirmi kişiden oluşan, üç gruba aynlan olgulara operasyondan 60 - 90 dakika önce, premedikasyon amacıyla oral yoldan I. gruba 150^g klonidin, II. gruba 10mg diazepam, III. gruba plasebo verilerek, olgular sedasyon, anksiyete, amnezi, hemodinamik etkiler, indüksiyon kalitesi, entübasyona yanıt, oluşabilecek yan etkiler açısından birbiriyle karşılaştırıldı. Aynca; premedikasyondan hemen önce ve premedikasyondan 60-90 dakika sonra operasyon odasında olgulardan alınan venöz kan örneğinde, bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini de karşılaştırarak premedikasyonda kullanılan bu ilaçların, strese etkileri araştırıldı. Sonuç olarak; premedikasyonda, peroral uygulanan klonidinin; preoperatif sedasyon sağlaması, anksiyeteyi gidermesi, ağız sekresyonlarını azaltması, preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemde hemodinamik stabiliteyi sağlaması, propofol ihtiyacını azaltması, postop ağrıyı azaltması, postop titremeyi önlemesi ve hastaya sağladığı olumlu etkileri nedeniyle, premedikasyon amacıyla sıklıkla kullanılan diazepam'a iyi bir alternatif olduğu söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6065
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088619.pdf
  Until 2099-12-31
7.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons