Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6064
Başlık: İslam-Bizans ilişkileri (M. 610-847), (diplomasi, din, bilim ve sanat alanlarında)
Diğer Başlıklar: The relations between Islam and Byzantium in terms of diplomacy, religion, science and art (610-847 A.D.)
Yazarlar: Algül, Hüseyin
Avcı, Casim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arap-Bizans ilişkileri
Bizanslılar
İslam tarihi
İslam-Bizans ilişkileri
İslamiyet
Arabian-Byzantium relations
Byzantines
Islamic history
Islam and Byzantium relations
Islam
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Avcı, C. (1997). İslam-Bizans ilişkileri (M. 610-847), (diplomasi, din, bilim ve sanat alanlarında). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6064
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
062727.pdf
  A kadar 2099-12-31
20.36 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons