Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6055
Title: Kontinü ve siklik TPN'un hepatobilyer sisteme etkileri
Other Titles: Effects of continuous and cyclic TPN on hepatobiliary system
Authors: Avşar, Mehmet İzzet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Safra kesesi hastalıkları
Gallbladder diseases
Liver diseases
Karaciğer hastalıkları
Parenteral beslenme-evde
Parenteral nutrition-home
Parenteral beslenme-total
Parenteral nutrition-total
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avşar, M. İ. (1998). Kontinü ve siklik TPN'un hepatobilyer sisteme etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda ağırlıkları 600-3300gr arasında değişen, 1-3,5 aylık, cinsiyetleri dikkate alınmayan ve spesifik patojen taşımayan 40 adet New Zealand türü beyaz tavşan kullanıldı. Altı denek grubu oluşturuldu : 1. Siklik ve kontinü kontrol grupları (n=5'er) : 14 gün süreyle standart tavşan yemi ile beslendiler. 2. Siklik 1 haftalık (n=7), kontinü 1 haftalık (n=8) gruplar : 7 gün süreyle tam aç bırakılarak TPN solüsyonu ile beslendiler. 3. Siklik 2 haftalık (n=8), kontinü 2 haftalık (n=7) gruplar : 14 gün süreyle tam aç bırakılarak TPN solüsyonu ile beslendiler. Tüm TPN gruplarına kliniğimizde de uygulanmakta olan üçü bir arada tekniği ile hazırlanmış TPN solüsyonu uygulandı. 53Her iki deney grubu, süreleri sonunda yüksek doz pentobarbital infüzyonu ile sakrifiye edildiler. TPN alan gruplarda yeterli tartı artışı gerçekleşmedi. Biyokimyasal ve histopatolojik incelemeler sonucunda kontrol gruplarına göre her iki TPN grubunda da patolojik sonuçlar ortaya çıkmasına rağmen özellikle kontinü 2 haftalık grubundaki patolojik sonuçlar kontinü tekniğin daha çok kolestaza ve KC hücre hasarına yol açtığı yönündeydi ve istatistiksel olarak da gösterilebildi. Siklik infüzyonlar sırasında deneklerde herhangi bir koplikasyonla karşılaşılmadı. Kontinü infüzyonlar denekler özel bir kafeste (restainer) stabilize edildikten sonra gerçekleştirildi. Herhangibir komplikasyonla karşılaşılmadı. Sonuçta siklik TPN uygulanımının, kontinü TPN uygulanımına göre daha az kolestaz ve KC hücre hasarına neden olduğu saptanmıştır. Bu tekniğin daha fizyolojik ve daha az toksik olduğunu düşünmekteyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6055
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088644.pdf
  Until 2099-12-31
3.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons