Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilaloğlu, Rahmi-
dc.contributor.authorAydemir, Nilüfer-
dc.date.accessioned2020-01-15T07:19:14Z-
dc.date.available2020-01-15T07:19:14Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationAydemir, N. (1995). Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/6052-
dc.description.abstractÇalışmamızda bir folik asit antagonisti olan ve malana ve toxoplazmaya karşı kullanılan Pynmethamine'in ÇDaraprim) erkek tare germ hücreleri üzerine sitogenetik etkileri incelenmiştir. Pyıimethamine dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek dihidrofolattan tetrahidrofolat oluşumunu engelleyerek timidilat sentez mekanizmasında rol oynamaktadır. Bunun sonucunda DNA replikasyonu engellenebilir ve aminoasit sentezi aksayabilir. Dolayısıyla kromozom yapısında bozulmalar gözlenebilir. Bu etkileri göz önüne alınarak Pyrimethamine' in germ hücrelerindeki kromozomlar üzerinde de etkili olabileceği ve bu etkinin gelecek kuşaklara taşınabileceği düşünülmüş ve Pyrimethamine ile muamele edilen primer spermatositlerde ünivalent, gap, kırık, exchange ve translokasyon gibi sayısal ve yapısal kromozom hasarları araştırılmıştır. Bu hücrelerde Pyrimethamine dozuyla orantılı olarak sayısal ve yapısal kromozoma! aberasyonlarda kontrole göre anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ancak 3, 6, 9 ve 12. günlerde muamele edilen hücreler arasında anomali bakımından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular göz önüne alındığında malaria ve toxoplazmaya karşı halen kullanılmakta olan Pyrimethamine' in germ hücrelerinde kromozomal hasarlar oluşturabildiği ve bu etkisinin insanlar üzerinde de geçerli olabileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn the preseni study, it has been analyzed that cytogenetic effects of Pyrimethamine (Daraprim) which is known as a folic acid antagonist on male mouse geım cells. Analysing primary spermatocyte cells, including univalent, gap, break, acentric fragment and translocation, numerical and structural chromosomal abnormalities have been deteımined. The incidence of numerical and structural chromosome abeırations in the Pyrimethamine groups have significantly increased when compared with the control group. This increasing has been dose-related. When the treatment period and chromosomal abeırations have compared, there hasn't found any significant increasing.tr_TR
dc.format.extentV, 60 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFarelertr_TR
dc.subjectMiceen_US
dc.subjectMeiotik bölünmetr_TR
dc.subjectMeiotic divisionen_US
dc.subjectPirimetamintr_TR
dc.subjectPyrimethamineen_US
dc.titlePyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of pyrimethamine on meiotic cleavage in miceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045259.pdf
  Until 2099-12-31
4.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons