Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6052
Başlık: Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of pyrimethamine on meiotic cleavage in mice
Yazarlar: Bilaloğlu, Rahmi
Aydemir, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fareler
Mice
Meiotik bölünme
Meiotic division
Pirimetamin
Pyrimethamine
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydemir, N. (1995). Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Çalışmamızda bir folik asit antagonisti olan ve malana ve toxoplazmaya karşı kullanılan Pynmethamine'in ÇDaraprim) erkek tare germ hücreleri üzerine sitogenetik etkileri incelenmiştir. Pyıimethamine dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek dihidrofolattan tetrahidrofolat oluşumunu engelleyerek timidilat sentez mekanizmasında rol oynamaktadır. Bunun sonucunda DNA replikasyonu engellenebilir ve aminoasit sentezi aksayabilir. Dolayısıyla kromozom yapısında bozulmalar gözlenebilir. Bu etkileri göz önüne alınarak Pyrimethamine' in germ hücrelerindeki kromozomlar üzerinde de etkili olabileceği ve bu etkinin gelecek kuşaklara taşınabileceği düşünülmüş ve Pyrimethamine ile muamele edilen primer spermatositlerde ünivalent, gap, kırık, exchange ve translokasyon gibi sayısal ve yapısal kromozom hasarları araştırılmıştır. Bu hücrelerde Pyrimethamine dozuyla orantılı olarak sayısal ve yapısal kromozoma! aberasyonlarda kontrole göre anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ancak 3, 6, 9 ve 12. günlerde muamele edilen hücreler arasında anomali bakımından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular göz önüne alındığında malaria ve toxoplazmaya karşı halen kullanılmakta olan Pyrimethamine' in germ hücrelerinde kromozomal hasarlar oluşturabildiği ve bu etkisinin insanlar üzerinde de geçerli olabileceği düşünülmektedir.
In the preseni study, it has been analyzed that cytogenetic effects of Pyrimethamine (Daraprim) which is known as a folic acid antagonist on male mouse geım cells. Analysing primary spermatocyte cells, including univalent, gap, break, acentric fragment and translocation, numerical and structural chromosomal abnormalities have been deteımined. The incidence of numerical and structural chromosome abeırations in the Pyrimethamine groups have significantly increased when compared with the control group. This increasing has been dose-related. When the treatment period and chromosomal abeırations have compared, there hasn't found any significant increasing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6052
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045259.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.38 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons