Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6052
Title: Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileri
Other Titles: The effects of pyrimethamine on meiotic cleavage in mice
Authors: Bilaloğlu, Rahmi
Aydemir, Nilüfer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Fareler
Mice
Meiotik bölünme
Meiotic division
Pirimetamin
Pyrimethamine
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydemir, N. (1995). Pyrimethamine'in farelerde meiotik bölünmeye etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda bir folik asit antagonisti olan ve malana ve toxoplazmaya karşı kullanılan Pynmethamine'in ÇDaraprim) erkek tare germ hücreleri üzerine sitogenetik etkileri incelenmiştir. Pyıimethamine dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe ederek dihidrofolattan tetrahidrofolat oluşumunu engelleyerek timidilat sentez mekanizmasında rol oynamaktadır. Bunun sonucunda DNA replikasyonu engellenebilir ve aminoasit sentezi aksayabilir. Dolayısıyla kromozom yapısında bozulmalar gözlenebilir. Bu etkileri göz önüne alınarak Pyrimethamine' in germ hücrelerindeki kromozomlar üzerinde de etkili olabileceği ve bu etkinin gelecek kuşaklara taşınabileceği düşünülmüş ve Pyrimethamine ile muamele edilen primer spermatositlerde ünivalent, gap, kırık, exchange ve translokasyon gibi sayısal ve yapısal kromozom hasarları araştırılmıştır. Bu hücrelerde Pyrimethamine dozuyla orantılı olarak sayısal ve yapısal kromozoma! aberasyonlarda kontrole göre anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ancak 3, 6, 9 ve 12. günlerde muamele edilen hücreler arasında anomali bakımından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çalışmada elde ettiğimiz bulgular göz önüne alındığında malaria ve toxoplazmaya karşı halen kullanılmakta olan Pyrimethamine' in germ hücrelerinde kromozomal hasarlar oluşturabildiği ve bu etkisinin insanlar üzerinde de geçerli olabileceği düşünülmektedir.
In the preseni study, it has been analyzed that cytogenetic effects of Pyrimethamine (Daraprim) which is known as a folic acid antagonist on male mouse geım cells. Analysing primary spermatocyte cells, including univalent, gap, break, acentric fragment and translocation, numerical and structural chromosomal abnormalities have been deteımined. The incidence of numerical and structural chromosome abeırations in the Pyrimethamine groups have significantly increased when compared with the control group. This increasing has been dose-related. When the treatment period and chromosomal abeırations have compared, there hasn't found any significant increasing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6052
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045259.pdf
  Until 2099-12-31
4.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons