Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6046
Title: Komputerize tomografinin lomber disk hernilerinde tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of computed tomography in lumbar disc herniations
Authors: Mutlu, Atıf
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimi Bölümü/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
Keywords: Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı
İntervertebral disk
İntervertebral disk deplasmanı
Tomography-x ray-computed
Intervertebral disk displacement
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, A. (1987). Komputerize tomografinin lomber disk hernilerinde tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma Uludağ Üniv. Tıp "Fakültesi Fizik Tedavi, Nöroloji ve Nöroşirurji kliniklerinde tetkik edilip, Nöroşirurji kliniğinde tedavi edilen 100 lomber disk hastası nın KT ve operasyon sonuçlarına göre yapıldı. KT bel ağrılı ve radikülopatili hastalarda disk herniasyonu teşhisinde en geçerli metoddur 38,44,46,88...Bu çalışmada bel ve bacak ağrılı 100 hastada 162 mesafe öpere' edildi. KT'nin doğruluğu % 96.5 olarak bulundu. KT'de normal olan 10 mesafenin operasyonunda 8' inin gerçek negatif olduğu ikisinde ise protrüzyon olduğu görüldü {% 4.7 gerçek (-), &L.1 yanlış (-). KT'de protrüzyon olan 4 mesafenin operasyonunda normal olduğu görüldü. Bunlardan birisi -S, root anomalisiy- di % 2.3 yanlış ( +) 128 protrüzyon ve 34 prolapsusun loka- lizasyon ve taşmaları sınıflandırıldı. Spinal kanala taşma sının spinal kanalın sagittal ölçümüne oranı 1/3 'ün altın daysa protrüzyon, üzerindeyse prolapsus olma ihtimali istatis tiksel olarak anlamlı bulundu (P^O.01). Çalışma bulguları li teratür bulgularıyla karşılaştırıldı. Noninvaziv KT anatomik bilgi verir. Fizik muayene KT ile ters düşmüyorsa, başka tetkik yöntemine gerek kalmaz. Ters düşen durumlarda myelografide yapılıp (KTMM*±le) daha doğru sonuçlar elde edilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6046
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
060848.pdf
  Until 2099-12-31
5.78 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons