Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6045
Title: Yakıt pilleri ve kullanım alanları
Other Titles: Fuel cells and their applications
Authors: Horuz, İlhami
Çavuşoğlu, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yakıt hücresi
Yakıt pili
Alternatif enerji
Bor enerjisi
Hidrojen enerjisi
Fuel cell
Alternative energy
Boron energy
Hydrogen energy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavuşoğlu, A. (2006). Yakıt pilleri ve kullanım alanları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ekolojinin kötü gidişi insanoğlunu değişik enerji kaynaklarını araştırmaya yöneltmiştir. Araştırmalar sonucunda çeşitli yakıt hücreleri ortaya çıkmıştır. Gerek verimlilikleri, gerekse çevreye zarar vermemelerinden geleceğin en gözde alternatif enerji kaynağı olmuşlardır. Yakıt hücreleri, yapılarında kullanılan elektrolitlere, çalışma ısıları ve çalışma basınçlarına göre ayrılırlar. Verim bir yakıt hücresi için çok önemlidir.Ancak hücre teknolojisinin şehir yaşamını tehlikesiz bir şekilde adaptasyonunda karşılaşılan en büyük sorun, hidrojenin emniyetli bir şekilde depolanması ve taşınması. Yapılan araştırma sonuçlarında bu ihtiyaca en iyi cevap veren,bor oksit birleşikleridir. Türkiye dünyanın en zengin bor rezervine sahiptir. Bu sebeple yakıt hücresi araştırmalarını bor esaslı yakıt hücrelerine yönlendirmesi en doğrusudur.Bor bileşiklerinden elde edilen enerji diğer klasik bataryalara göre daha yüksek olup,çevresel etkileri de en düşük olduğu görülmektedir. Temiz ve emniyetli bir enerji kaynağı için bor türevli yakıt hücreleri üretimi en makul çözümdür.
The ecology started to become bad, so humanity started to research newenergy source. Results of these research humanity find many kind of fuel cell types.Because of fuel cells productivity and zero enviromental effects make them favouriteenergy source of the will. Fuel cells are classified acording to their working heat andpressure and also the electrolyts used in them. Effeciency is very important for a fuelcells. On the other hand, the biggest problem in the adaptation of fuel cell technology tocity life is transporting and to store hydrogen safely. Results of the research shows thatthe best thing for this necessity are boron oxide compounds. Turkey comprices therichest reserve of boron minerals in the world. Therefore Turkey's research must becomeintense about boron-based fuel cells. Energy obtained from boron-based batteries ishigher than those from the classical batteries and its negative enviromental effect islower than the others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6045
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183819.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons