Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6038
Title: Otomotiv endüstrisinde depo atama ve üretim taleplerini toplama optimizasyonu
Other Titles: Storage location assignment and order picking optmization in automotive industry
Authors: Öztürk, Nursel
Ene, Seval
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Talep toplama sistemleri
Sınıf tabanlı depolama
Rotalama
Genetik algoritmalar
Order picking systems
Class based storage
Routing
Genetic algorithms
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ene, S. (2010). Otomotiv endüstrisinde depo atama ve üretim taleplerini toplama optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde depo içi talep toplama sistemlerinin tasarımı konu alınmıştır. Çalışma, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, depo içi taşımaları en küçükleyecek şekilde, depoya adresleme problemine sınıf tabanlı yaklaşım getirilmiş ve atamalar GAMS optimizasyon programında kodlanan tamsayılı programlama modeliyle çözülmüştür. İkinci aşamada ise, depoya adreslemesi yapılan malzemelerin, üretim hattından gelen talepler doğrultusunda kümelenmesi ve talep toplayıcının rotalanması problemine öncelikle tamsayılı programlama yöntemiyle optimal çözüm elde edilmiştir. Ancak çözümün istenen hızda olmaması nedeniyle sezgisel algoritmalardan Genetik Algoritma, C# programlama dilinde kodlanarak küme ve talep toplama rotası elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, önerilen çözüm yaklaşımlarının benzer depo tiplerine uyarlanarak uygulanabilir ve geliştirilebilir olduğunu göstermektedir.
The aim of this study is to design an order picking system and storage assignment using a developed mathematical model and computer based codes in the automotive industry. This study is performed in two stages. At the preliminary stage, storage location assignment problem is solved with a class based storage policy with the aim of minimizing warehouse handling. Locations are assigned using GAMS. At the second stage, optimum solution to the order batching and picker routing problem is obtained by using an integer programming model. Because of the solution time is not as desired, a Genetic Algorithm is developed for batching and picker routing. Genetic Algorithm is coded in C# programming language. Achieved results show that the proposed solution approach could be adapted and enhanced to similar warehouse types.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6038
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340064.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons