Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6031
Title: Katarakt cerrahisinde mini nukleus skleral tünel tekniği
Other Titles: Mini-nucleus scleral tunneling technique in cataract surgery
Authors: Baykara, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi-göz
Cataract extraction
Surgery-eye
Katarakt çıkartılması
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baykara, M. (1999). Katarakt cerrahisinde mini nukleus skleral tünel tekniği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda Mayıs 1996- Kasım 1998 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı' nda katarakt tanısı konarak M. Blumenthal' in "mini- nukleus skleral tünel tekniği" ile endokapsüler göz içi lensi konmuş 139 olgunun 156 gözü çalışma kapsamına alınarak skleral tünel keşi yerinin sütüre edildiği (Grup -1 : 80 göz) ve edilmediği (Grup -2: 76 göz) gruplar postoperatif 5. gün, 1. ay ve son kontroldeki astigmatizma, görme keskinliği ve peroperatif -postoperatif komplikasyonlar açısından kendi içlerinde ve gruplar arasında değerlendirilmişlerdir. Takip süresi sütürlü grupta en az 3 ay en fazla 30 ay ortalama 1 1.9 ay, sütürsüz grupta en az 3 ay en fazla 21 ay ortalama 9.7 ay ve tüm olgularda ortalama 10.8 aydır. Astigmatizma açısından her iki grupta ortalama 1 D astigmatizma tesbit edilmiş ve gruplar arasında eksen ve değer olarak fark tesbit edilmemiştir. Görme keskinliği açısından her iki grupta postoperatif erken dönemde rehabilitasyon elde edilmiştir. Ameliyata bağlı olmayan görme azlığı sebepleri çıkarıldığında tüm olgularda görme tama çıkmıştır. Komplikasyon olarak peroperatif dönemde 1 olguda (%0.6) 180° zonül rüptürü görülmüş ve olguya endokapsüler göz içi lensi konabilmiştir. Postoperatif 1. günde ; ön kamara reaksiyonu 5 olguda (%3.4) '+++', 18 tanesinde (%12.3) '++', 34 tanesinde (%23.6) '+' saptanırken 99 gözde (%67.8) reaksiyon yoktu. Kornea ödemi 6 gözde (%4.1) '++', 12 gözde (%8.2) '+' olarak özellikle tünele yakın üst yarıda gözlenmiştir. Ayrıca hastaların 10 tanesinde (%6.8) postoperatif 1. günde korneal striasyon görülmüş olup postoperatif bulguların hepsi topikal tedavi ile 5. günde tamamen iyileşmiştir. 2 (%1.2) olguda muhtemelen yara yerinden sızma nedeni ile hifema görülmüş ve 5. günde kaybolmuştur. Postoperatif geç dönemde (15 aydan sonra) 5 gözde (%3.2) sekonder katarakt gözlenmiş ve YAG Laser kapsülotomi sonrası hepsinde görme tama çıkmıştır. Keşi şeklinin güvenilirliği, ameliyat sonrası enflamasyonun ve komplikasyonların azlığı, astigmatizmanın düşüklüğüne bağlı olarak hızlı bir görsel sonuç elde edilebilirliği ve en önemlisi ucuz bir yöntem olması dikkate alındığında bu teknik ülkemiz şartlarında uygulanabilecek ideal bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6031
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088973.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons