Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6018
Title: J. H. Hale şeftali çeşidinde hasat sonrası görülen hastalıklara karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar
Other Titles: Investigations on alternative control methods against postharvest diseases of peaches (cv. J. H. Hale)
Authors: Baykal, Necati
Karabulut, Özgür Akgün
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Şeftali
Hasat sonrası hastalıkları
Biyolojik savaşım
Kloeckera apiculata
Modifiye atmosfer
Mikrodalga
Peach
Postharvest diseases
Biological control
Modified atmosphere
Microwave
Issue Date: 29-Jun-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabulut, Ö. A. (2001). J. H. Hale şeftali çeşidinde hasat sonrası görülen hastalıklara karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, şeftali meyvelerinde hasat sonrası hastalıklara neden olan patojenleri engellemek amacıyla alternatif savaşım yöntemlerinin kullanılma olanağı araştırılmıştır. Etkinliği denenen 108 adet maya izolatından 7 adedinin hem B. cinerea hem de P. expansum'a karşı etkili olduğu bulunmuştur. Random amplifîed PCR (RAPD) ve arbitrarily primed PCR kullanılarak yapılan karakterizasyon belirleme çalışmaları, bu 7 izolatın 3 farklı genetik gruba ayrılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Kloeckera apiculata olarak tanılanan bir izolatın diğerlerine oranla P. expansum, B. cinerea ve M. fructicoldya karşı daha başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Diğer denemeler, bu antagonist mayanın P. expansum ve B. cinerea yı O °C’de 45 gün süresince depolanan meyvelerde de engelleme yeteneğinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Normal atmosfer (NA) ve modifiye atmosfer (MA) koşullan altında depolanan hem patojen inokulasyonu yapılmış hem de doğal enfeksiyona bırakılmış meyveler üzerinde diğer bazı savaşım yöntemlerinin etkisi de araştırılmıştır. Bu savaşım yöntemlerinden Aspire ve sıcak suyun tek başına kullanıldıkları durumda P. expansum ve B. cinerea’ya karşı başarısız oldukları bulunmuştur. Bunun aksine, her iki uygulama MA koşullarında beraber kullanıldıklarında oldukça başarılı olmuşlardır. Meyvelere 2 dakika süreyle uygulanan mikrodalganın tek başına kullanıldığında da NA koşullarında P. expansum ve B. cinerea"nın lezyon çapını % 50 düzeyinde azalttığı tespit edilmiştir. Elde edilen bütün bu verilerin, 1999 ve 2000 yıllarında doğal enfeksiyona bırakılan meyveler ile yürütülen denemelerin sonuçlarına paralel olduğu bulunmuştur. Başardı bulunan bu uygulamaların, depolama ve raf ömrü süresince meyvelerin kalite kriterleri üzerine olumsuz bir etkisinin veya meyve yüzeyinde herhangi bir zararının olmadığı belirlenmiştir.
In this study, we examined the possible use of altemative control methods, to disinfect pathogens causing postharvest decay on peach fruits. Among the 108 isolates, seven were found as effective against both P. expansum and B. cinerea. Characterization of these 7 isolates by using arbitrarily primed PCR (ap-PCR) and random amplified PCR (RAPD) confîrmed the presence of 3 genetically variable groups. An isolate (DR52) identified as Kloeckera apiculata showed more promise control than the others against P. expansum, B. cinerea and M. fructicola. Further experiments confîrmed that this yeast antagonist has also ability of controlling P. expansum and B. cinerea on fruits stored during 45 days at O °C. We also examined the efficiency of some other control methods both on pathogen inoculated and naturally infected fruits stored under regular air (RA) and modified atmosphere (MA) conditions. Among these control methods, Aspire and hot water treatments showed failure against P. expansum and B. cinerea as stand-alone treatments under RA conditions. In contrast, the combination of these treatments gave satisfactory control under MA conditions. We also found that treating fruits with microwave power during 2 minutes, caused a reduction in the lesion diameter of P. expansum and B. cinerea by around 50 % even it was used as a stand-alone treatment under RA conditions. Ali of these data were also confîrmed by the experiments carried out with naturally infected fruits in 1999 and 2000. Moreover, we found that these successful treatments did not cause a surface damage or adversely influence the quality parameters of fruits during long-term storage and shelf life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6018
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109707.pdf24.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons