Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6014
Title: Tuz stresinin bazı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: Effect of salt stress on germination parameters of some quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) cultivars
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı.
Kuşçu, Hayrettin
Çayrağacı, Aylin
Ndayizeye, Jean De Dieu
Keywords: Çimlenme enerjisi
Çimlenme indeks
Çimlenme yüzdesi
Kinoa
Tuzluluk
Germination energy
Germination index
Germination percentage
Guinoa
Salinity
Issue Date: 27-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuşcu, H. vd. (2018). "Tuz stresinin bazı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin çimlenme özellikleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 89-99.
Abstract: Bu çalışma, tuz stresinin dört kinoa çeşidinin (K-521, Karmen, Rainbow ve Valle) çimlenmesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Çeşitlerin tuzluluk toleransının dereceleri, altı farklı tuz (NaCl) konsantrasyonuyla (0, 50, 100, 150, 200 ve 250 mM) tohum çimlenme döneminde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tuz konsantrasyonundaki artış tüm çeşitlerde çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi ve çimlenme indeksi değerlerini önemli düzeyde (P<0.05) azaltmış ve çimlenme zamanını geciktirmiştir. Çeşitlerin tuz stresine tepkileri farklılık göstermiştir. Tüm tuz düzeyleri için K-521 en yüksek çimlenme yüzdesi ve çimlenme enerjisine sahip çeşit olmuştur. Tuz konsantrasyonundaki artışla birlikte çimlenme oranındaki azalma en yüksek Rainbow çeşidinde olmuştur. Farklı tuz düzeyleri altında çimlenme hızı ve çimlenme süresi yönüyle K-521 ve Valle, diğer çeşitlerden daha iyi performans göstermiştir. Bu çalışmada, Rainbow çeşidi tuzluluğa daha duyarlı bulunmuştur. Sonuç olarak, K-521 ve Valle çeşitleri tuzlu topraklar için önerilebilir.
This study was conducted to investigate the effects of salt stress on germination of four quinoa cultivars (K-521, Karmen, Rainbow and Valle). The degrees of salinity tolerance among these cultivars were evaluated at seed germination stage at six different salt (NaCl) concentrations (0, 50, 100, 150, 200 and 250 mM). The results showed that increases in selected salt concentrations decreased germination percentage, germination energy and germination index significantly (P<0.05) as well as germination period was delayed. Responses of cultivars to salt stress indicated differences. For all salt concentrations, K-521 had the highest germination percentage and germination energy. Rainbow had the highest reduction of germination rate with the increase in salt concentration. On the other hand, K-521 and Valle showed better results than the other cultivars in respect of germination index and germination time. The results showed that K-521 and Valle are the cultivars to be recommended for saline soils. Rainbow was more sensitive to salinity in this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/483049
http://hdl.handle.net/11452/6014
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_8.pdf238.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons